Iittalan kaavarunko, Hämeenlinna

Iittalan kaavarunko, Hämeenlinna

Työssä jatkettiin Iittalan kaavarunko loppuun ja tehtiin tavoitteiden mukaiset täydennykset ja päivitykset. Kaavarunkoalue käsitti Hämeenlinnan kaupungin Iittalan keskustaajaman alueen. Kaavarunkotyön tarkoitus oli toimia maankäytön visiona keskustaajaman Iittalan kehittämisessä ja asemakaavamuutoksissa. Kaavarunkosuunnitelmassa osoitettiin uusia asumisen ja elinkeinoelämän alueita, kävelyn ja pyöräilyn pääreitit sekä huomioitiin matkailun kehittäminen. Kaavarunkotyön aikana selvitettiin asemakaavoitetut mutta vielä toteutumattomat asuinrakentamisen rakennuspaikat. Lisäksi laadittiin omakotitalojen ja rivitalojen täydennysrakentamisen tarkastelut muutamille asuinrakentamisen korttelialueille.

Sijainti

Iittala, Hämeenlinna

Asiakas

Hämeenlinnan kaupunki

Palvelumme

Maankäytön suunnittelu

Laajuus

7,15 km2

Valmistumisvuosi

2021