HASO Yläkivenrinne 2, Helsinki

HASO Yläkivenrinne 2, Helsinki

Helsingin Myllypuroon rakentuu 9-kerroksinen betonielementtirakenteinen asuinkerrostalo. Asunnot tulevat käyttöön asumisoikeusasunnoiksi Helsingin Asumisoikeus Oy:lle. 

Havainnekuva: POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Sijainti

Helsinki

Asiakas

Helsingin Asuntotuotantotoimisto (ATT)

Palvelumme

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu, Rakennesuunnittelu

Laajuus

2800 kem²

Valmistumisvuosi

2023