Hämeenkyrön kunnantalon lähialueen yleissuunnitelma, Hämeenkyrö

Hämeenkyrön kunnantalon lähialueen yleissuunnitelma, Hämeenkyrö

Tehtävänä oli laatia Hämeenkyrön kunnantalon lähialueen yleissuunnitelma. Kyseessä on maisemallisesti arvokas alue, joka on sijainniltaan keskeinen asumisen ja julkisten palvelujen laajenemisalue. Tavoitteena oli ideoida alueen tulevaisuuden käyttötarkoitusta. Alueelle suunniteltiin vaihtoehtoisia uudisrakentamisen sijainteja ja ne havainnollistettiin 3D-kuvin. Alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt suunniteltiin uudelleen. Kaikessa suunnittelussa huomioitiin rakennettu kulttuuriympäristö sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

Sijainti

Hämeenkyrö

Asiakas

Hämeenkyrön kunta

Palvelumme

Maankäytön suunnittelu

Laajuus

3,1 ha

Valmistumisvuosi

2020