Asiantuntija-artikkelit

Allianssimalli uudistaa nyt IT-palveluja – A-Insinöörit ja Elmo tienraivaajia

Rakennus- ja infra-alalta tuttu allianssimalli uudistaa palvelujen ostamisen ja tuottamisen tapaa nyt IT-alalla. 

A-Insinöörit ja ICT-talo Elmo käynnistivät palveluyhteistyön, jossa jatkuvia IT-palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistoiminnallisessa allianssissa. ICT-ratkaisuja ohjaa jatkossa läpinäkyvä yhteinen organisaatio ja yhteiset tavoitteet.

A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen uskoo allianssin voimaan: Onhan A-Insinöörit jo vuosia ohjannut ja suunnitellut allianssimalliin nojaten rakennusprojekteja, joiden joukossa ovat mm. Tampereen rantatunneli, Naantalin voimalaitos ja monet sairaalahankkeet.

– Vanha maailma on sellainen, että jos teet huonosti, saat sakkoa. Allianssimaailma on sellainen, että jos teet hyvin, saat bonusta. Siinä ei ole ”teitä ja meitä” vaan kaikki on yhteisiin tavoitteisiin tekemistä, kehittämistä, innovointia ja yhteistä vastuunkantoa, Keinänen tiivistää.

Kaiken keskellä on luottamus.

Keinänen on ollut tuomassa allianssimallia ja yhteistoiminnallisia toimintamuotoja Suomen rakentamiseen Yhdysvalloista ja Australiasta omaksutuin esimerkein. Rakennusalalla allianssihankkeet ovat onnistuneet täyttämään poikkeuksellisen hyvin kustannus- ja aikataulutavoitteensa, ja luoneet uusia innovaatioita sekä korkeaa työ- ja käyttäjätyytyväisyyttä. Lue lisää: Kymmenen kysymystä ja vastausta allianssimallista

– Allianssimalli toimii millä tahansa toimialalla, jossa halutaan saada aikaan asioita yhteen hiileen puhaltavien ihmisten kautta, Keinänen uskoo.

Älä tee vanhalla sopimusmallilla ja odota toista lopputulosta

Vuosi sitten asioita toden teolla piti saada aikaiseksi. A-Insinöörien ICT-palvelut oli ulkoistettu kolme vuotta aiemmin, ja palveluyhteistyössä oli haasteita.

– Mietimme, miksi jatkaa samanlaisella sopimusmallilla ja odottaa toista lopputulosta? Tavoitteenamme on tuottaa Suomen parasta loppukäyttäjäkokemusta, tuoda ICT-palvelut bisneksen ytimeen ja tehdä tämä kustannustehokkaasti. Emme uskoneet pääsevämme tavoitteisiin perinteisellä kilpailuttamisella, A-Insinöörien tietohallintojohtaja Risto Tulenheimo taustoittaa.

Allianssiperiaatteella tuotettaviin palveluihin sisältyvät perustietotekniikkapalvelut, kuten käyttäjätuki, laitteet, tietoturva ja palvelimet, A-Insinöörien organisaation noin 800 käyttäjälle. Tamperelaistaustainen Elmo valikoitui allianssikumppaniksi useammista vaihtoehdoista. Allianssikyvykkyyttä punnittiin työpajoissa, joissa katsottiin, miten ihmiset tekivät töitä ja ideoivat yhdessä ja huomioivat toisensa.

Allianssit ovat perinteisesti koskeneet projekteja, ja muutamat ICT-alalla jo koetellut allianssihankkeet ovat olleet järjestelmäkehityshankkeita. Allianssimallin ulottaminen jatkuvan palveluyhteistyön maailmaan on Suomessa uutta – ja kaivattua.

Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltosen mukaan perinteiset ICT-palvelujen tuottamisen ja ostamisen tavat saattavat pahimmillaan estää palvelujen kehittämisen liiketoiminnan tueksi.

– Ongelmana on, että toimittajat keskittyvät optimoimaan tuotteitaan, tuotantoketjujaan ja sisäisiä prosessejaan, eivät käyttäjäkokemusta. Tämä näkyy asiakkaan palvelun laadussa sekä asiakaskokemuksessa. Näin on ollut niin pitkään, ettei oikeastaan osata ajatella, että asiat voisivat olla toisin, Aaltonen sanoo.

– A-Insinöörien kanssa rakennettavan allianssimallin ansiosta viemme ICT-toimialan tarvitsemaa muutosta ison askeleen eteenpäin.

ICT ei ole projekti vaan bisneksentekijä

Parhaillaan meneillään on ensimmäinen, kehitysvaiheen allianssisopimus, jossa muotoillaan yhdessä avaintavoitteet, kaupallinen malli sekä johtamis- ja innovaatiojärjestelmät. Tästä siirrytään toteutusvaiheen eli järjestelmien ja palvelujen käyttöönottoon; ja tästä edelleen ns. jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Elmon asiakaskokemusarkkitehti Ville Lammi painottaa, ettei ICT ole projekti, jolla on alku ja loppu.

– Se, mikä tänään on hienoa ja mahtavaa, ei välttämättä toimi vuoden päästä. ICT:ssä ei voi olla 5-vuotisssuunnitelmia vaan se on kenttä, jota hoidetaan proaktiivisesti. ICT-maailmassa vuosi tai kaksi on jo pitkän tähtäimen suunnitelma.

Allianssi vaatii pois oppimista

Mitä uusi maailma ja allianssikyvykkyys yritykseltä vaatii? Jyrki Keinäsellä on tähän selkeä näkemys.

– Eniten se vaatii pois oppimista. Uuden yhteistoimintakulttuurin omaksuminen ei sinällään ole vaikeaa: se vaatii maalaisjärkeä, puhe- ja kuuntelukykyä ja avointa mieltä. Vanhojen tapojen taakse jättäminen on sen sijaan vaikeampaa ja niihin turvautuu helposti vaikean paikan tullen.

Keskustelu palaa siis luottamukseen. Kun sitä on, ei tarvita kontrollia. Mutta luottamus ei synny itsestään, Keinänen muistuttaa.

– Olemme A-Insinööreissä kehittäneet allianssinormeja, kiinnittäneet huomiota siihen, miten puhumme toisillemme ja kannustamme toisiamme, luoneet pelisääntöjä ja rakentaneet luottamuksen ilmapiiriä, jossa syntyy flow-tila.

– Uusien ratkaisujen löytäminen on allianssimallin keskeisiä hyötyjä. Kun on tilaa ideoida ja lupa haastaa, syntyy uutta, Jyrki Keinänen täydentää.

KUVA: ICT-allianssissa kumppanit kehittävät IT-palveluyhteistyötä yhteisessä, sisäisesti täysin läpinäkyvässä organisaatiossa. Kuvassa A-Insinöörien Risto Tulenheimo ja Elmon Janne Aaltonen.

"Allianssimalli toimii millä tahansa toimialalla, jossa halutaan saada aikaan asioita yhteen hiileen puhaltavien ihmisten kautta."

Jyrki Keinänen,
toimitusjohtaja
A-Insinöörit

YHDESSÄ ONNISTUMISESTA PALKITAAN

Allianssimallissa onnistumisista seuraa hyötyä kaikille hankkeen osapuolille, kun kaikki perustuu yhdessä tekemiseen.

PROAKTIIVISUUS

Palveluja kehitetään koko ajan läpinäkyvästi yhteisessä organisaatiossa kohti yhteisiä tavoitteita.

KEHITYS KOSKEE KOKONAISUUTTA

Yhteistoiminnallisessa allianssissa ICT-palvelut tuodaan liiketoiminnan ytimeen.

MIKÄ IT-ALLIANSSI?

  • Allianssissa tilaaja ja toimittaja ovat tasavertaisia ja toimivat läpinäkyvästi yhteisessä organisaatiossa.
  • Osapuolet sopivat yhteisistä avaintulosalueista, joiden saavuttamisesta palkitaan. Esimerkiksi kustannusarvion kohdalla voitot alittumisesta tai tappiot ylittymisestä jaetaan molemmille.
  • Osapuolet sopivat yhdessä yhteiset tavoitetasot ja onnistumisen mittarit.
  • Motivaatio perustuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin, ja käytössä on innovaatiojärjestelmä, jossa tekijöitä palkitaan uusista hyödyllisistä ajatuksista.
  • Päätökset tehdään yksimielisesti eikä toisella ole veto-oikeutta.
TILAA UUTISKIRJE

KYSY LISÄTIETOJA

Jyrki Keinänen
Jyrki Keinänen

toimitusjohtaja
+358 40 662 5662
jyrki.keinanen@ains.fi

Risto Tulenheimo
Risto Tulenheimo

tietohallintojohtaja
+358 40 801 4110
risto.tulenheimo@ains.fi