Oulun Autokuljetus, OAK, kasvoi ulos vanhoista tiloistaan, jolloin tuli ajankohtaiseksi rakentaa uusi ja moderni terminaali. Hankkeen toteutusmallin valintaa säätelivät tarve erikoisrakentamiselle sekä tiukka aikataulu. Koska kyseessä oli OAK:n toiminnan keskus ja tähän mennessä suurin investointi, rakennuttajan luotettavuus oli ensiarvoisen tärkeää. A‑Insinöörien projektinjohtomallilla terminaali oli jo vuoden päästä muuttovalmis, ja hankkeen budjetti alitettiin 10 %:lla.

OAK:n tarve uusille tiloille oli kasvanut hiljalleen toiminnan kasvun ja kehittymisen myötä. Vanha terminaali hidasti tarpeettomasti elintarvikevirtojen kiertämistä, eikä enää palvellut toimintaansa laajentaneen kuljetusyrityksen tarpeita.

Oulun kaupunki taas halusi, että OAK aloittaa rakennustyöt uudella tontilla mahdollisimman nopeasti. Aikataulu sekä hankkeen käynnistämiselle että loppuun saattamiselle oli siis harvinaisen tiukka.

Luottamus oli avain onnistuneeseen projektinjohtohankkeeseen

Tiukka aikataulu yhdessä erikoisrakentamisen tarpeen kanssa olivat päätekijöitä yhteistyökumppanin valinnassa. A-Insinöörien hyvä maine ja erikoisosaaminen oli tavoittanut myös OAK:n. Kun tarjottu projektinjohtopalvelu vielä osoittautui paitsi nopeaksi myös kustannustehokkaaksi, valinta oli helppo.

”A-Insinöörien projektinjohtomalli mahdollisti nopean ja joustavan päätöksenteon hankkeessa. Samalla myös kustannukset pysyivät kurissa”, kuvailee OAK:n toimitusjohtaja Jaana Kokko.

Myös luottamus oli avainasemassa rakennuttajan valinnassa. Projektinjohtopalvelu perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, sillä tilaaja antaa osittain vastuun hankinnoista ulkopuoliselle toimijalle. Menettelytavat sovitaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa. OAK:n tapauksessa päätettiin tietty summa, johon asti A-Insinöörit saivat vapaat kädet toimia.

Päätöksiä piti syntyä nopealla tahdilla ja joustavasti. A-Insinöörit saivat tiettyyn rajaan asti toimia itse ja tehdä tarvittavat hankinnat. He toimivat ammattimaisesti ja homma sujui.

Jaana Kokko

OAK

”Luottamus syntyi keskusteluissa. Niistä kävi selkeästi ilmi, että työhön ovat tarttuneet alan ammattilaiset ja homma sujuu. Valitut vastuuhenkilöt myös raportoivat säännöllisesti kustannusten kehittymisestä. A-Insinöörit kuuntelivat tarpeitamme ja asiat tapahtuivat heti. Meidän ei tarvinnut jäädä odottelemaan vastauksia”, kertoo Kokko.

Projektinjohtopalvelu tuo joustavuutta teollisuusrakentamiseen

Aikataulu on usein ratkaiseva tekijä projektinjohtomalliin päädyttäessä. Malli onkin parhaimmillaan juuri toimitila- ja teollisuusrakentamisessa, joissa muutokset matkan varrella ovat yleisiä.

”Hylkäsimme perinteisen urakkamallin, sillä se olisi ollut liian hidas. KVR-urakoissa hankkeen varrella ilmenevät muutostarpeet taas kasvattavat helposti hankkeen hintalappua”, Kokko kuvailee.

”PJP-mallin ehdoton etu on rakennuttajan asiantuntemuksen täysi hyödyntäminen. OAK rakennutti uutta terminaalia kiivaan rakentamisen aikana, jolloin hankintapuolella oli painetta. A-Insinööreillä tiedettiin, mitkä hankinnat ovat kriittisiä ja tunnettiin toimittajien kapasiteetit. Näin oikeat asiat suunniteltiin ensin, ja riskit saatiin siten minimoitua ”, jatkaa A-Insinöörien projektipäällikkö Sami Arnberg.

Teollisuusrakentamisessa saattaa tulla paljonkin muutoksia hankkeen mittaan, kun vaikkapa tuotantotekniikasta ei heti alkuun ole tarkkaa tietoa. Projektinjohtomallilla pystytään kuitenkin koko ajan joustavasti suunnittelemaan ja rakentamaan, vaikka ajatus tarkentuu vasta matkan varrella.

Sami Arnberg

A-Insinöörit

Uudet ja tehokkaat tilat vuodessa valmiiksi

Sujuvan yhteistyön lisäksi OAK on tyytyväinen hankkeen lopputulokseen. Uudet tilat valmistuivat vuodessa ja suunniteltu budjetti alitettiin. Uusi terminaali on läpivirtausvarasto eli tavarat puretaan toiselta ja lastataan toiselta sivulta. Samalla kylmäpuolen toiminta on sujuvampaa.

”Uudet tilat ovat antaneet uutta puhtia myös muiden prosessiemme kehittämiseen. Olemme uudistaneet paljon aina pelastussuunnitelmista ja perehdytyksistä uusiin koneisiin ja automatiikkaan asti. Myös henkilökunnan työtyytyväisyys on lisääntynyt. Uusissa ja tehokkaissa tiloissa on hyvä tehdä töitä”, Kokko summaa.

 

Lataa opas työkaluksesi hankkeen toteutusmuodon valintaan.

Tutustu rakennuttamisen palveluihimme.

Toteuta hankkeesi projektinjohtomallilla

  • Usein tehokkain ja taloudellisin toteutustapa
  • Rakennustyösi jaetaan useisiin hankkeen etenemisen myötä kilpailutettaviin osaurakoihin
  • Projektinjohtorakennuttaja hoitaa työmaasi johtovelvollisuudet, kuten työmaan yleisjohdon ja aikataulusuunnittelun, ja toimii läheisessä yhteistyössä kanssasi. Tilaajana säilytät aina lopullisen päätösvallan suunnitelmiin ja hankintoihin

OAK numeroina

60 MEUR

liikevaihtoa


1

toiminnan logistinen keskus Oulussa


3100 m²

viileäterminaalitilaa


1100 m²

pakastetilaa


~150 000 kg

tavaraa läpi terminaalin vuorokaudessa


70 vuotta

tehokasta ja joustavaa palvelua


400+

rahdin ja maarakennuksen monitaituria