Turun Seudun Energiantuotanto Oy haastoi perinteiset rakennushankkeen toteutustavat ja valitsi Naantalin monipolttovoimalaitoksen toteutusmuodoksi allianssimallin. Hanke on ensimmäinen tällä mallilla toteutettu teollisuushanke Suomessa. Allianssiin mukaan valikoituneet toimijat uurastivat kaikki aidosti yhteisen päämäärän eteen. Toimivan yhteistyön hedelmänä hanke valmistui aikataulussa ja kustannukset alittivat budjetin.

Voimalaitoshanke etenee sujuvasti, kun päälaitetoimittajien tarvitsemat rakennustyöt valmistuvat sovitusti ja laitteita päästään asentamaan ajallaan. Turun Seudun Energiantuotannolle hankkeen tärkein tavoite oli väliaikataulujen raameissa pysyminen. Välitavoitteita hankkeen varrella oli yhteensä 25, ja jokainen niistä saavutettiin.

– Tällaisissa hankkeissa työvaiheet eivät suju suunnitellun ajoituksen mukaan. Siksi työmaalla pitäisi aina olla mietittynä paikkoja, joissa töitä voi jatkaa, jos jokin tietty kohde ei valmistukaan ajoissa. Allianssimalli mahdollisti sen, että meillä oli varatyömaita, eikä työmaalla tarvinnut odotella. Toiminta oli erittäin suunnitelmallista alusta loppuun, sanoo Turun Seudun Energiantuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Aikataulun lisäksi saavutettiin myös muut ennalta asetetut tavoitteet esimerkiksi laatuun, budjettiin ja työturvallisuuteen liittyen.

– Panostaminen alusta lähtien laatuun on merkinnyt sitä, että työmaalla ei juurikaan ole ollut laatupoikkeamia tai mittavirheitä. Hankkeen toteutuneet kustannukset alittivat budjetin. Harmaata taloutta ei ollut. Työturvallisuus oli erinomaisella tasolla ja ylitti ennakko-odotukset, Bastman kertaa hankkeen onnistumisia.

Tiettyjen osa-alueiden osalta aikataulut olivat äärimmäisen tiukat, mutta niihin kuitenkin päästiin hienosti.

Jussi Rantanen

A-Insinöörit

A-Insinöörit toi allianssiin vahvaa
betonirakenteiden suunnitteluosaamista

Naantalin hanke ei rakennesuunnittelunsa puolesta eronnut merkittävästi tyypillisestä isosta teollisuushankkeesta. Toteutusmuotonsa takia asioita tehtiin eri tavalla ja eri järjestyksessä kuin yleensä, ja yhteistyöpalavereita urakoitsijan sekä muiden suunnittelijoiden kanssa pidettiin enemmän.

– Suunnitteluratkaisut olivat pitkälti samantyyppisiä kuin muissa vastaavissa hankkeissa, ja saimme tuoda hankkeeseen pitkän kokemuksemme sekä hyväksi ja toimiviksi todettuja ratkaisuja. Urakoitsijan kanssa yhteistyö oli tavallista tiiviimpää. Sen ansiosta pystyimme kehittämään alusta alkaen suunnitteluratkaisuja vahvasti siihen suuntaan, että ne palvelivat mahdollisimman hyvin hankintoja ja toteutusta, sanoo A-Insinöörien suunnittelupäällikkö Jussi Rantanen.

A-Insinöörien rakennesuunnittelun asiantuntemus saa kiitosta myös tilaajalta

– A-Insinööreillä on vahva raskaiden ja monimutkaisten betonirakenteiden osaaminen. Heillä oli merkittävä rooli ja kompetenssi rakennusteknisten ratkaisuiden suunnittelussa. Osaamiseen liittyy olennaisena asiana myös urakoitsijan kuuleminen, ja siinäkin A-Insinöörit osoitti allianssikyvykkyytensä, Tapani Bastman toteaa.

Allianssin voimalla ongelmat ratkotaan jo varhain

Turun Seudun Energiantuotanto Oy valitsi allianssimallin voimalaitoshankkeen toteutusmuodoksi, vaikka kokemusta tai esimerkkejä teollisesta allianssista ei vielä ollut. Tapani Bastmanin mukaan perinteisen mallin projekteista on usein sen verran huonoja kokemuksia, että he halusivat hakea uutta tapaa toimia ja tehdä asioita paremmin. Hyppy tuntemattomaan kannatti, sillä juuri toteutusmalli oli tärkeä onnistumisen avain Naantalin voimalaitoshankkeessa.

– Erityisen onnistuneen kokonaisuudesta teki se, että hankkeessa saatiin sovitettua yhteen onnistuneesti eri suunnittelukokonaisuudet sekä urakoitsijan hankinta- ja toteutusaikataulut. Näiden ansiosta pystyimme yhteistyössä ratkomaan ongelmakohdat jo varhaisessa vaiheessa, sanoo Jussi Rantanen.

– Allianssimallilla onnistutaan, koska siinä eri osapuolet istuvat saman pöydän ääressä. Urakoitsija, suunnittelija ja tilaaja ovat oikeasti samassa veneessä. Asioita ei tule puskan takaa, vaan mahdolliset ongelmat tulevat esiin ajoissa ja niihin voidaan vaikuttaa. Ja insinöörit tunnetusti ovat hyviä keksimään niihin ratkaisuja, kertoo Bastman allianssityöskentelyn hyödyistä.

Allianssiin tulee tuoda toimijoita, joilla kemiat pelaavat ja asenne on yhteistyöhakuinen. Naantalin voimalaitosallianssissa todella työskenneltiin avoimesti ja yhteisen päämäärän hyväksi.

Tapani Bastman

Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Vuoden työmaa 2016 -palkinto


Naantalin monipolttovoimalaitoksen rakennushankkeen kokonaisvaltaisesta onnistumisesta kertoo sekin, että se voitti Vuoden työmaa 2016 -palkinnon. (Lue Rakennuslehden uutinen palkinnosta.)

 

Lue lisää allianssimallista: 10 kysymystä ja vastausta