Rehti ja tasavertainen yhteistyö on ollut Kuopion yliopistollisen sairaalan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeen menestyksen avaintekijä. Sairaalalle suunnitellaan neljässä vaiheessa tilat, jotka tukevat potilaslähtöistä ja modernia hoitotyötä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan Uusi Sydän -hanke toteutetaan allianssimallilla neljässä vaiheessa. Niistä ensimmäinen valmistui juuri: alkuvuonna avattavaan 10-kerroksiseen uudisrakennukseen muuttavat vuodeosastojen lisäksi muun muassa sydäntoimenpideyksikkö ja silmätautien poliklinikka.

Jo sairaalahankkeen ensimmäisessä vaiheessa näkyi, miten yhteistyö on tehokkaampaa ja tasavertaisempaa perinteisellä tavalla toteutettuihin hankkeisiin verrattuna.

–  Allianssihankkeessa tieto on liikkunut hyvin, mikä on helpottanut rakennuttamista. Mikään muu toimintamalli ei olisi mahdollistanut näin nopeaa käynnistämistä rakentamiselle, kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin projekti-insinööri Titta Haatainen.

Varsinainen rakentaminen – toimivan sairaalan sisäpihalla – käynnistyi maaliskuussa 2018 louhintatöillä. Projektissa mukana olevat kehuvat erityisesti eri alojen asiantuntijoiden avointa ja keskustelevaa yhteistyötä. Tämän on todennut myös maa- ja pohjarakennetöiden suunnittelusta vastannut A‑Insinöörien geosuunnittelija Tiina Ärväs‑Tuovinen.

– Kun kaikki miettivät ratkaisuja tiiviisti yhdessä, pääsee astumaan oman suunnitteluruudun ulkopuolelle ja tuomaan omaa osaamista esiin eri saroilla. Asiantuntijoiden välinen yhteistyö on ollut hankkeen vaativuudesta huolimatta välitöntä ja meillä on ollut hetkittäin yhdessä hyvin hauskaakin.

Ärväs-Tuovisen työt jatkuvat jälleen maanrakennustöiden valmistelun parissa: hankeen seuraavassa vaiheessa rakennetaan 28 000 neliömetrin uudisrakennusosa vuodeosastoille sekä mm. kuvantamiselle ja poliklinikoille.

Uusi Sydän lukuina:

  • Sairaalan nyt peruskorjattava vanhin osa valmistui 1950-luvulla
  • Uutena vuodeosastona tunnettu osa valmistui vuonna 1985
  • Peruskorjattavaan osaan ja uudisrakennukseen tulee noin 400 potilaspaikkaa
  • Uudistamishankkeen koko on 60 000 m2
  • Jättihankkeen budjetti on 164 miljoonaa euroa
  • Hanke on käynnissä vuosina 2017–2025

Allianssi auttaa ohjaamaan rakennushankkeen
kustannuksia ja aikatauluja tehokkaasti

Uusi Sydän -hankkeen päätoteuttajana toimii Rakennusliike Lapti, jonka johdolla projektia on luotsattu eteenpäin lean-periaatteiden mukaisesti. Kehitysmyönteisyyden ja hyvän yhteishengen lisäksi työryhmä kiittelee aikataulutusjärjestelmä Last Planneria.

– Last Plannerin avulla on jäsennetty eri osapuolten ja tehtävien välisiä aikatauluja ja riippuvuussuhteita, sekä varmistettu, että vaikkapa suunnittelijat saavat tarvitsemansa lähtötiedot ajallaan, kertoo rakennesuunnittelutiimistä vastaava yksikönjohtaja Harri Kivistö A-Insinööreistä.

A-Insinöörit vastaa Uusi Sydän -hankkeen rakenne-, elementti- ja geosuunnittelusta, ja on toiminut myös rakennuttajan, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, rakennuttamiskonsulttina. Hankkeen pääsuunnittelijana on arkkitehti Rami Kolehmainen Raami Arkkitehdeistä. Mukana suunnittelijoina ovat myös Arkkitehdit Kontukoski, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen sekä Granlund.

Allianssihankkeen perusperiaatteisiin kuuluu tavoitekustannuksen ja avaintulosalueiden määrittely. Uusi Sydän -hankkeen avaintulosalueina seurataan muun muassa laatua, aikataulua ja julkisuuskuvaa. Tavoitteet asetetaan tasolle, jonka saavuttaminen edellyttää tavanomaista parempaa suoritusta.

– Seuraamme pistetaulukoiden avulla kustannustavoitteiden ja muiden avaintulostavoitteiden saavuttamista koko projektin ajan. Kaikkien osapuolten pyrkimyksenä on luonnollisesti yltää niin hyvään suoritukseen, että avaintulosalueiden pisteytyksen jälkeen pystytään jakamaan ennalta sovitusta bonuspoolista palkkio, Harri Kivistö kertoo.

Uudet potilashuoneet lisäävät käyttöastetta
ja huomioivat myös läheiset

Sairaalan uudet tilat on suunniteltu tukemaan modernia hoitotyötä, jonka keskipisteenä on aina potilas. Vanhoissa huoneissa potilaspaikkoja oli jopa kuudelle, nyt uusista potilashuoneista 75 prosenttia on yhden hengen huoneita.

Uusia yhden hengen huoneita voidaan tarpeen tullen käyttää kahden hengen huoneina, ja esimerkiksi omaisilla on mahdollisuus yöpyä sairaalassa olevan läheisen huoneessa. Isot yhden hengen huoneet tuovat joustavuutta tilankäyttöön erityisesti, kun sairaalan toimintaa siirretään vanhoista tiloista uusiin.

Tilojen suunnittelussa on käytetty rakennuksen tietomallista luotua VR-laseilla katseltavaa mallia, joka päivitettiin tietomallista viikoittain talotekniikan ja suunnittelijoiden avuksi.

– VR-malli oli helppo ja edullinen tapa päästä arvioimaan tilojen toimivuutta kävelemällä ja katsomalla, toimivatko tilaratkaisut, Titta Haatainen kuvailee.

Voimakkailla magneeteilla varusteltu angiosali
lähes ainoa lajiaan Suomessa

Rakennushankkeen erityisin osa on uuden sairaalarakennuksen toinen kerros, johon valmistuvat ensimmäisessä vaiheessa sydäntoimenpideyksikön tilat, sekä toisessa ja kolmannessa vaiheessa tilat kuvantamiselle.

Yhdessä angiosaleista on normaalin kuvantamislaitteen lisäksi voimakkaat magneetit, joilla voidaan ohjata magneettinavigoinniksi kutsuttua sydäntoimenpidettä. Salin magneettisuus vaati sen suunnittelulta ja varustelulta erityisiä ratkaisuja: Rakenteissa on normaalin kolmen millimetrin lyijysuojauksen lisäksi kolme millimetriä paksu erikoisteräslevy suojaamassa ympäröiviä tiloja ja laitteita magneettikentiltä.

Seuraavan rakennusvaiheen erityishuomiota vaativat tilat ovat jo suunnittelupöydällä. Esimerkiksi isotooppikuvantamisen tiloissa potilaiden valmistelu- ja odotustilaan vaaditaan poikkeuksellisen voimakas suojaus.

– Sinne tarvittaisiin alustavien laskelmien mukaan 17 millimetrin kerros lyijyä, mutta selvitämme nyt voisiko raskasbetoniharkkoja käyttää lisäsuojana, jolloin lyijyä tarvittaisiin vähemmän, Haatainen kertoo.

Rakennustyömaa toimivan sairaalan sisäpihalla
kysyy viestintätaitoja

Uutta sairaalaosaa on rakennettu toimivan sairaalan sisäpihalla lähes kaksi vuotta. Neljään vaiheeseen jaetun toteutuksen ansiosta erillisille väistötiloille ei ole ollut tarvetta.

– Rakennamme pala palalta uutta, niin että sairaalan toiminta voidaan siirtää suoraan vanhoista tiloista uusiin. Kun hanketta tehdään sairaalalle, allianssin päätöksenteon joustavuus tärkeää, kertoo allianssin ja Rakennusliike Laptin projektipäällikkö Reijo Lyytikäinen.

Työmaan arki toimii sairaalan ehdoilla. Esimerkiksi häiriötä aiheuttavat työvaiheet, kuten piikkaustyöt, keskeytetään sairaalatyön niin vaatiessa.

– Jos sairaalasta sanotaan, että meteliä aiheuttava työ pitäisi keskeyttää vaikkapa lääkärikierron ajaksi, jotta he saavat sanelut ja potilashaastattelut tehtyä rauhassa, työt keskeytetään. Toki tilaajana olemme myös olleet hereillä niin, ettei keskeytyksiä tule jatkuvasti, Haatainen kertoo.

Allianssissa mukana olevien tunnelma on korkealla nyt, kun Uusi Sydän ‑hankkeen ensimmäinen vaihe on tulossa päätökseen ja seuraava vaihe käynnistyy.

– Minulla on positiivinen näkemys allianssin toimivuudesta tässä projektissa. Olemme kehittyneet jo tähän mennessä paljon allianssitoiminnassamme, ja nyt kun katson lähellä vastaanottoa olevaa C1-rakennusta voin todeta, että tämä on ollut koko allianssilta huima suoritus, Lyytikäinen kehuu.

KYS Uusi Sydän -hanke palkittiin Vuoden työmaa 2019 -tunnustuksella joulukuussa 2019. Lue lisää sairaalarakentamisen palveluistamme ja ota asiantuntijoihimme yhteyttä!