Helsingin Musiikkitalo on monipuolinen arkkitehtuurin, rakennuttamisen ja suomalaisen suunnittelun taidonnäyte. Kansainvälisestikin ainutlaatuisen hankkeen onnistunut toteuttaminen vaati huippuasiantuntemusta ja ennakkoluulotonta johtamista. Musiikkitalo valittiin vuoden työmaaksi 2010 ja se sai RIL-palkinnon 2011.

A-Insinöörien Juhani Karhu toimi hankkeessa Senaatin erityisasiantuntijana 05/2008 – 03/2009 ja aloitti 03/2009 alkaen tilaajan rakennuttamisesta vastaavana projektinjohtajana. ”Tällaisessa hankkeessa, jonka rakennuttamisesta kenelläkään suomalaisella ei ole aiempaa kokemusta, vaaditaan rohkeutta tehdä asioita totutusta poikkeavasti. Musiikkitalon tapauksessa uskallus perustui Juhani Karhun kokemukseen ja siihen, että hankkeen osapuolet luottivat toisiinsa”, kuvailee Musiikkitalon rakennuttamistoimikunnan puheenjohtaja Petri Turku Senaatti-Kiinteistöistä.

Musiikkitalon rakenteet olivat poikkeuksellisen vaativia. Monimuotoisessa ja epäsymmetrisessä rakennuksessa hyödynnettiin monipuolisesti tietomallinnusta, ensimmäisenä näin vaativassa rakennushankkeena Suomessa. Tietomallinnus auttoi haasteellisessa kohteessa suunnitelmien yhteensovittamisessa, monipuolisessa simuloitavuudessa sekä suunnitelmien havainnollistamisessa työn suorittajille. Talon kolmen omistajan (Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Yleisradio) erilaiset tarpeet tuli huomioida ja Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin, Sibelius-Akatemian ja yleisölle tarkoitettujen tilojen yhteensovittaminen oli vaativa haaste. Rakennuksen käyttötarkoituksesta johtuen akustiikka oli tärkein yksittäinen suunnittelunäkökohta, joka huomioitiin kaikissa suunnitteluratkaisuissa.

Musiikkitalo valmistui täsmälleen aikataulussa. Suunnitteluratkaisuja kehitettiin koko hankkeen ajan, niin että ne palvelevat mahdollisimman hyvin toimintoja ja samalla kustannustehokkaiksi. Rakentaminen toteutettiin jaettuna urakkana, jossa rakennustekniset työt toteutettiin projektinjohtourakkana. Parhaimmillaan työmaalla työskenteli lähes 500 työntekijää.

Musiikkitalo oli monin tavoin aivan poikkeuksellinen hanke. A-Insinöörit onnistuivat kuitenkin pitämään haastavan paletin erinomaisesti kasassa.

Petri Turku, Musiikkitalon rakennuttamistoimikunnan puheenjohtaja

Senaatti-kiinteistöt

”Vaativien rakennushankkeiden johtaminen on tiedon, ihmisten ja tiimien johtamista. Haasteellisessa Musiikkitalo -hankkeessa oli tärkeää suunnitella ja kuvata kokonaisvaltaisesti, miten hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen toteutetaan”, Karhu painottaa.

Hankkeen johtamisen- ja rakennuttamisen suunnitelmassa kuvattiin eteneminen suunnittelusta käyttöönottoon, sisältäen myös yksityiskohtaiset kuvaukset vastuista, kokouskäytännöistä ja dokumenttien hallinnasta. Suunnitelma ohjasi hankkeen johtamista, käyttäjälähtöistä rakennuttamista sekä suunnittelun ja toteutuksen integraatiota. Samalla luotiin pohja suunnittelun ja rakentamisen häiriöttömälle etenemiselle sekä turvallisen ja terveellisen musiikkitalon toteuttamiselle.

Tilaajaa edustanut Petri Turku kiittelee hankkeen onnistumista. ”Musiikkitalo oli monin tavoin aivan poikkeuksellinen hanke. A-Insinöörit ja Juhani Karhu etunenässä onnistuivat kuitenkin pitämään haastavan paletin erinomaisesti kasassa. Karhu onnistui hallitsemaan hankekokonaisuuden erittäin hienosti”, Petri Turku kehuu.

Helsingin Musiikkitalo:

  • Rakennuttajana Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo
  • Omistajina Valtio/Senaatti-Kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Yleisradio Oy
  • Bruttoala 38 500 brm²
  • Musiikkitalossa tilat kahdelle orkesterille, yhdelle yliopistolle sekä yleisölle
  • Rakentamisen kustannukset: 165 miljoonaa euroa + käyttäjien hankinnat
  • Rakennuslehden asiantuntijaraadin valinta vuoden 2010 työmaaksi, lue lisää tästä.