Monio on Tuusulaan rakentuva lukio ja kulttuuritalo, joka tehdään hirrestä. Monitoimitalon geo-, rakenne- ja akustiikkasuunnittelusta vastaa A-Insinöörit.
Uutiset

Puukoulun uusi aikakausi alkaa Tuusulassa - Moderni Monio tehdään kestävästi hirrestä

Tuusulan hirsirakenteinen lukio ja kulttuuritalo Monio näyttää tietä uudelle, nykyaikaiselle ja kestävälle koulurakentamiselle. A-Insinöörit vastaa monitoimitalon geo-, rakenne- ja akustiikkasuunnittelusta.

Tuusulaan Rykmentinpuiston entiselle varuskunta-alueelle rakennettava Monio on tiloiltaan avoin ja monikäyttöinen rakennus. Monion rakenneratkaisuina tarkastellaan täysin puurakenteista, hirrestä toteutettavaa vaihtoehtoa.

– Monion suunnittelu on innostavaa, koska pääsemme kehittämään uusia rakenteellisia ratkaisuja monimuotoiseen puurakennukseen. Nykyaikaisten oppilaitosten rakentaminen puusta ei ole vielä vakiintunutta, joten nyt on mahdollisuus luoda suuntaviivoja, kertoo projektijohtaja Jukka Oja-Lipasti A-Insinööreiltä.

Nimensä veroisesti Monion seinien sisälle tulee monenlaista toimintaa: 500-paikkaisen lukion ja parin tuhannen opiskelijan kansalaisopiston lisäksi siellä annetaan taiteen perusopetusta ja tilaa löytyy myös esittäville taiteille, liikunnalle ja erilaisiin kokoontumistarpeisiin.

– Tuusulassa on otettu vakavasti koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat, joita näyttää esiintyvän erityisesti rakennuksissa, joissa on kerrosrakenteita, kuten sandwich-rakenteita. Viime vuosina olemme siirtyneet uudisrakennushankkeissa massiivirakenteiden käyttöön. Vaikka puusta onkin hieman kalliimpaa rakentaa kuin betonista, niin esimerkiksi hiilijalanjäljen, kierrätettävyyden ja sisäilman laadun suhteen puu näyttää pärjäävän paremmin. Puu tuo myös myönteistä tunnelmaa ja inhimillistä arvoa käyttäjille. Hinta on tosin kuntapäättäjille yksi keskeisistä tarkastelukohteista, sanoo projektin johtaja, tilakeskuspäällikkö Ritva Lappalainen Tuusulan kunnasta.

Puurakenne vaatii paljon akustiikalta

Suuri puurakenteinen ja monikäyttöinen rakennus on vaativa ääniympäristö. Hyvä ääneneristävyys eri tilojen välillä on käyttömukavuuden kannalta välttämätön.

– A-Insinöörit on kehittänyt tehokkaita työkaluja ilma- ja askelääneneristävyyksien laskentaan. Kahden esiintymissalin akustiikka suunnitellaan huoneakustisin mallinnusmenetelmin, kertoo akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen.

Monitoimitalon muodossa näkyy varuskuntahistoria

Arkkitehtisuunnittelusta vastaavan AOR Arkkitehtien näkemyksen mukaan Monio koostuu viidestä hirsirakennuksesta. Toisiinsa kiinnittyvät rakennukset jäljittelevät mittakaavaltaan ja kattomuodoiltaan entisen varuskunta-alueen kasarmirakennuksia.

Puurakenteisen monitoimitalon suunnitteluun vaikuttavat vahvasti rakennuspaikan sijainti pohjavesialueella sekä säilytettävät kasarmirakennukset. A-Insinöörit teki tulevalla rakennuspaikalla pohjatutkimukset ja rakennuttavuusselvityksen viime syksynä.
Monio valmistuu arvioiden mukaan vuonna 2023.

Lisätietoja

Jukka Oja-Lipasti
A-Insinöörit
puh. 0400 609 365
jukka.oja-lipasti@ains.fi

Mikko Kylliäinen
A-Insinöörit
puh. 040 641 8959
mikko.kylliainen@ains.fi

Ritva Lappalainen
Tuusulan kunta
puh. 040 314 3550
ritva.lappalainen@tuusula.fi

Kuva: AOR Arkkitehdit oy

TILAA UUTISKIRJE