Suvilahden teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos, Vaasa

Suvilahden teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos, Vaasa

Asemakaava ja asemakaavanmuutos laadittiin teollisuusalueelle, entiselle kaatopaikka-alueelle. Kaavoituksessa hyödynnettiin aiemmin laadittuja selvityksiä pilaantuneista maa-alueista. Olemassa olevan teollisuusalueen osalta laskettiin rakennusoikeuksia, koska voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeudet olivat epärealistisia ja kyse on kaupungin omistamista maista. Kaavassa huomioitiin lisäksi suljetun kaatopaikan kehittäminen virkistyskäyttöön, kaatopaikan suotovesijärjestelmä ja biokaasulaitos sekä muut yhdyskuntateknisen huollon alueet ja suojaviheralueet.

Sijainti

Vaasa

Asiakas

Vaasan kaupunki

Palvelumme

Maankäytön suunnittelu

Laajuus

12,8 ha

Valmistumisvuosi

2022