Niittysillankorva, Espoo

Niittysillankorva, Espoo

Nykyiselle toimistotalojen korttelialueelle haetaan kaavamuutosta jolla alue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kortteliin tulee 5-10 kerroksisia asuinkerrostaloja sekä pysäköintilaitos jotka muodostavat suojaisan sisäpihan alueen keskelle. Sijainnin vuoksi rakennusratkaisu on oltava melumuurimainen, jotta piha-alueiden melu- ja pienhiukkashaitat saadaan minimoitua. Korttelin kulmaan tulee 16-kerroksinen tornitalo, joka täydentää alueella olevien maamerkkimäisten tornitalojen sarjaa.

Arkkitehtitoimisto Konkret: https://konkret.fi/

Sijainti

Espoo

Asiakas

Skanska Talonrakennus Oy

Palvelumme

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Laajuus

35 000 brm2