Palvelut

Rakennusautomaatio

Hahmotatko automaation mahdollisuudet? Rakennus- ja kiinteistöautomaatio on rakennuksen aivot, joka varmistaa rakennuksen luotettavan ja energiatehokkaan toiminnan.

Rakennusautomaatio käsittää rakennuksen sisällä olevat järjestelmät, kiinteistöautomaatio myös ulkona olevat järjestelmät. Yhtä kaikki, automaatio-osaamisemme mahdollistaa rakennuksen tekniikan – lämmityksen ja ilmanvaihdon sekä valaistuksen, lukituksen ja kulunvalvonnan sekä valvonta- ja hälytysjärjestelmien – keskitetyn ohjaamisen ja valvonnan.  

Yksittäisen laitteen älystä koko järjestelmän älyksi

Laadukkaissa taloteknisissä laitteissa on kaikissa omaa älyä, mutta sellaisenaan ne ovat kuitenkin vain yksittäisiä laitteita, joiden ohjaaminen vaatii sekä jalka että käsityötä. Rakennus- ja kiinteistöautomaatio auttaa hallitsemaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa yhdestä käyttöliittymästä. Samalla yksittäisistä älykkäistä laitteista kasvaa älykäs ja optimoitu kokonaisjärjestelmä, joka tunnistaa ongelmat usein jo ennalta ja varmistaa, ettei vaikkapa lämmitetä ja jäähdytetä yhtä aikaa. 

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO OHJAA MM.

 • Ilmanvaihtoa
 • Jäähdytystä
 • Lämmitystä – myös maalämpöjärjestelmiä ja muita lämpöpumppuja
 • Sähköä
 • Valoja
 • Lukitusta ja kulunvalvontaa
 • Hälytysjärjestelmiä
 • Sulanapitoja
 • Pumppaamoita

Parhaimmillaan osana LVI-suunnittelua

Rakennus- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä kaikkiin uusiin kohteisiin. Koska järjestelmien käyttöikä on teknologian nopean kehittymisen takia noin 15 vuotta, on asia aina myös saneerauskohteiden asialistalla. Eniten synergiahyötyjä tulee, kun automaatio suunnitellaan LVI-suunnittelun tai sähkö- ja kylmäsuunnittelun yhteydessä.

Kiinteistöautomaation suunnittelun vaiheet

Automaatiosuunnittelu kannattaa ottaa mukaan projektiin jo aloituspalavereissa, jolloin myös automaation tarpeet tulevat huomioiduksi ennen suurten linjojen lukitsemista. Kun talotekniikan järjestelmäkuvaukset ovat olemassa, laaditaan automaation säätökaaviot, joista selviää järjestelmien toiminta. Toimintakuvausten laatimisen ja hälytysarvojen määrittelyn jälkeen voidaan kilpailuttaa automaatiourakoitsijat.

KIINTEISTÖAUTOMAATIO TALLENTAA ESIMERKIKSI

 • Lämpötilat
 • Virtaustiedot
 • Energiankulutustiedot
 • Toimilaitteiden asennot 

TÄYTÄ LAINSÄÄDÄNNÖN VELVOITTEET

Kiinteistöautomaatio varmistaa, että talo toimii kuten sen kuuluu.

HALLITSE JA OPTIMOI

Tekniikka ja prosessit hallittavissa yhdestä käyttöliittymästä.

TUNNISTA ONGELMAT JOPA ENNALTA

Reaaliaikaiset vikahälytykset auttavat reagoimaan nopeasti.

KYSY LISÄTIETOJA

Tero Tuomisto
Tero Tuomisto

projektipäällikkö, rakennusautomaatio
+358 50 505 1276
tero.tuomisto@ains.fi
teollisuus- ja talotekniikka

Tutustu muihin palveluihimme

LVI-suunnittelu
LVI-suunnittelu

Sähkösuunnittelu
Sähkösuunnittelu

Kylmätekninen suunnittelu
Kylmätekninen suunnittelu