Palvelut

LVI-suunnittelu

Olipa hankkeesi yksityinen tai julkinen, toimisto- ja asuntorakentamista tai teollisuutta, on ammattitaitoisella LVI-suunnittelulla olennainen rooli hankkeen onnistumisessa.

Hyvän LVI-suunnittelijan tunnistaa usein jo siitä, että hän osaa kysyä hankkeen alussa oikeat kysymykset.

Kun kohteen tarpeet tunnistetaan jo varhain, saadaan LVI-järjestelmien perusratkaisut ja suuret linjat lukittua ajoissa, jolloin arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat voivat tehdä omat suunnitelmansa ilman turhaa iteraatiota.

LVI-suunnittelijan osaaminen selviää viimeistään silloin, kun työmaa alkaa valmistua ja rakennus otetaan käyttöön. Saatiinko kaikki tehtyä kuten suunniteltiin vai pitikö muuttaa paljon rakentamisen aikana? Toimivatko prosessit kuten niiden pitää?

Hyvä suunnittelu lähtee kohteen erityispiirteistä ja tarpeista

Asumisessa ja toimistotyössä hyvä sisäilma on kaiken A ja O, mutta muissa käyttökohteissa tarpeita on sitäkin enemmän. Teolliset prosessit saattavat vaatia vakaata lämpötilaa ja kosteutta sekä tehokasta kärynpoistoa. Sairaaloissa ja puhdastilossa vaatimukset kasvavat entisestään. Oman lisäkierteensä tuovat tiukkenevat vaatimukset energiatehokkuudelle.

Asiantuntijamme suunnittelevat markkinoilla olevia teknologioita hyödyntäen jokaiselle kohteelle sopivimman ratkaisun.

LVI-suunnittelu mukaan mahdollisimman aikaisin

Tarvesuunnittelun tekee tilaaja yleensä itse eli hahmottelee sen millaisia rakennuksia tarvitaan ja millaisia tiloja ja toimintoja niissä tulee olemaan.

Mutta jo seuraavassa vaiheessa, hankesuunnittelussa, lukitaan hankkeen suuret linjat ja samalla iso osa kohteen rakentamisen ja käytön aikaisista kustannuksista. Siksi jo silloin kannattaa käyttää LVI-asiantuntijoiden erikoisosaamista. Näin tehdyistä linjauksista ja valinnoista tulee myös LVI-suunnittelun näkökulmasta kestäviä ja elinkaaritehokkaita.

Esimerkiksi tekniset reitit ja tilavaraukset vaikuttavat arkkitehdin konseptiin. Toinen esimerkki varhaisen suunnitteluvaiheen isoista linjauksista on lämmitysratkaisun valinta – puntarointi esimerkiksi kaukolämmön ja maalämmön välillä kannattaa tehdä aikaisin, koska päätöksellä on suuri vaikutus koko kiinteistön suunnitteluun ja elinkaarikustannuksiin.

LVI-suunnittelun työmäärä ja hinta on hankesuunnittelussa vähäinen, mutta sillä on suuri vaikutus hankkeen investointi- ja käyttökustannuksiin.

LVI on elinkaaripalvelua

Peruslähtökohta on, että kiinteistöt suunnitellaan ja toteutetaan aina mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi ja toimiviksi alusta alkaen.

Joskus kohteen valmistuessa jää tiedonsiirto rakentajilta käyttäjille puutteelliseksi, eikä kiinteistöä siksi välttämättä osata käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta kiinteistöjen elinkaaren aikana niitä muokataan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Silloin vaarana on, etteivät talotekniset järjestelmät toimi enää tarkoituksenmukaisesti.

Näemmekin suuren tehostamisen ja säästämisen mahdollisuuden siinä, että talotekniikka-asiantuntijoiden ammattitaitoa käytettäisiin entistä enemmän hyödyksi rakennuksen käytön aikana. Näin voimme varmistaa, että rakennus toimii ja palvelee käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla pitkälle tulevaisuuteen.

Me A-Insinööreillä näemme LVI-suunnittelun ja -asiantuntijuuden elinkaaripalveluna.

Moniosaajatalona pidämme aina huolen siitä, että myös sähköt, automatiikka ja turvallisuustekniikka toimivat lämmön, veden ja ilmastoinnin kanssa käsi kädessä.

“Näemme LVI-suunnittelun ja -asiantuntijuuden elinkaaripalveluna.”

LVI-SUUNNITTELUMME ERIKOISOSAAMISTA

  • Asuinrakennukset
  • Teollisuuslaitokset
  • Sairaalat
  • Puhdastilat
  • Kallioluolat
  • Oppilaitokset
  • Suojellut kulttuurirakennukset
  • Toimistotalot

TUNNISTA LVI-JÄRJESTELMIEN TARPEET AJOISSA

Vältä turhat arkkitehti- ja rakennesuunnittelun iteraatiot.

TEHOSTA JA SÄÄSTÄ

Käytä talotekniikka-asiantuntijoiden ammattitaitoa hyödyksi rakennuksen käytön aikana.

KYSY LISÄTIETOJA

Sasu Karkiainen
Sasu Karkiainen

toimialajohtaja, teollisuus- ja talotekniikka
+358 50 525 4634
sasu.karkiainen@ains.fi
teollisuus- ja talotekniikka

Samuli Korpi
Samuli Korpi

osastopäällikkö, LVIA-suunnittelu
+358 40 840 2398
samuli.korpi@ains.fi
koko Suomi
rakennesuunnittelu

Palveluun liittyvät referenssit

Sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Järvenpää
Sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Järvenpää

Tutustu muihin palveluihimme

Sähkösuunnittelu
Sähkösuunnittelu

Rakennusautomaatio
Rakennusautomaatio

Sisäilma ja rakennusterveys
Sisäilma ja rakennusterveys