Building life -pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen
Opas

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille

Lähde kanssamme vähähiilisen rakentamisen eturintamaan edistämään ratkaisuja, joilla voimme yhdessä vähentää rakennusalan hiilipäästöjä. Lataa oma #BuildingLife-pikaoppaasi!

Kiinteistö- ja rakennusalan jokainen ammattilainen voi omassa työssään edistää vähähiilistä rakentamista. Lataa tästä oma #BuildingLife-pikaoppaasi siihen, miten sen teet.

Rakennuttajan, arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, taloteknisen suunnittelijan, urakoitsijan, infrahankkeen rakennuttajan ja rakennustuotevalmistajan tiiviit pikaoppaat kattavat hankkeen eri vaiheet. Hiilijalanjäljen minimoinnin lisäksi pureudutaan lopuksi myös hiilikädenjälkeen eli mahdollisiin positiivisiin ilmastovaikutuksiin.

Rakennuttajan pikaopas

Rakennuttaja, tavoittele vähähiilisyyttä parantamalla energiatehokkuutta, valitsemalla vähähiilisiä energiamuotoja tai valitsemalla tekniset ja toiminnalliset vaatimukset täyttäviä, vähähiilisiä rakennusmateriaaleja. Näiden lisäksi maankäytöllä, tilatehokkuudella, rakennuksen kestävyydellä, käyttöiällä sekä huollolla ja korjausten tarpeella on vaikutusta elinkaaren hiilijalanjäljen muodostumiseen. 

LATAA OPAS

Pääsuunnittelijan ja arkkitehdin pikaopas

Arkkitehtina vaikutat rakennushankkeen hiilijalanjälkeen merkittävästi erityisesti rakennusmateriaalivalintojen osalta. Materiaalien lisäksi vaikuttavat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energiankäytön ratkaisut, maankäyttö, tilatehokkuus, rakennuksen kestävyys, käyttöikä sekä huollon ja korjausten tarve. Arkkitehti ja erityisesti pääsuunnittelija varmistavat, että hiilijalanjälkitavoitteet on huomioitu tasapainoisesti koko suunnitteluryhmän yhteistyössä. 

LATAA OPAS

Rakennesuunnittelijan pikaopas

Rakennesuunnittelijana vaikutat rakennushankkeen hiilijalanjälkeen ja hiilikädenjälkeen rakennusmateriaalien valinnoilla, materiaalimenekkiin ja -tehokkuuteen vaikuttavilla suunnitteluratkaisuilla sekä rakenteellisella energiatehokkuudella. Suunnittelijan tehtävänä on suunnitteluratkaisujen kokonaisoptimointi, jossa huomioidaan materiaalien ja ratkaisujen erilaiset tekniset ominaisuudet rakentamisen koko elinkaarella sekä tilaajan niille asettamat tavoitteet, hiilijalanjälki mukaan lukien.

LATAA OPAS

Taloteknisen suunnittelijan pikaopas

LVIJ­-suunnittelija, sähkösuunnittelija ja automaatiosuunnittelija olet avainihmisiä siinä, että rakennushankkeessa päädytään valitsemaan mahdollisimman vähähiilisiä energiantuotannon muotoja ja taloteknisiä järjestelmiä. Tavoitteena on, että rakennus saavuttaa sille asetetut hiilijalanjälkitavoitteet kustannustehokkailla, teknisesti toimivilla ja toteutettavilla ratkaisuilla.

LATAA OPAS

Urakoitsijan pikaopas

Urakoitsijana varmistat, että rakennushankkeen koko elinkaaren ajalle asetetut hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitavoitteet siirtyvät suunnitelmista toteutukseen. Tehtävänäsi on myös työmaa-aikaisen hiilijalanjäljen minimointi. Urakoitsija osallistuu vähähiilisyyttä edistäviin ilmastotoimiin esimerkiksi sitoutumalla päästötön työmaa ­-konseptin mukaisiin, asteittaisiin parannuksiin ja ottamalla käyttöön sertifioidun ympäristöjärjestelmän.

LATAA OPAS

Infrahankkeen rakennuttajan pikaopas

Infrahankkeen rakennuttajana ohjaat hanketta vähähiilisemmäksi asettamalla hankkeelle ilmastopäästöjen minimointiin pyrkivän hiilijalanjälkitavoitteen ja ohjaamalla sekä suunnittelua että toteutusta määrätietoisesti asetettua tavoitetta kohti. Vähähiilisyyteen voi  pyrkiä mm. minimoimalla kaluston työmäärä tai kuljetukset, käyttämällä vähäpäästöisiä työkoneita, hyödyntämällä teollisuuden sivutuotteita tai kierrättämällä ja uusiokäyttämällä materiaaleja.

LATAA OPAS

Rakennustuotevalmistajan pikaopas

Rakennustuotteiden valmistajana voit osoittaa sitoutuneisuutesi ympäristön kuormittamisen vähentämiseksi järjestelmällisellä kehitystyöllä. Rakennusmateriaalien valmistajien suurimmat mahdollisuudet vähentää rakennuksen elinkaarenaikaisia ilmastopäästöjä liittyvät tuotteisiin eli raaka-aineiden hankintaan, kuljetuksiin sekä tuotteiden valmistusprosesseihin.

LATAA OPAS

Green building council fin

Pikaoppaat on toteutettu yhteistyössä Green Building Council Finlandin kanssa.

MIKÄ #BUILDINGLIFE -OHJELMA?

  • #BuildingLife on kansainvälinen Green Building Councilin hanke, jonka kannattajat Suomessa sitoutuvat kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035 ja laatimaan itselleen toimintaohjelman, jonka avulla kehittävät omasta toiminnastaan hiilineutraalia.
  • Tutustu #BuildingLife-ohjelmaan ja liity mukaamme!
A-Insinöörien ppas vähähiiliseen rakennuttamiseen

Asiantuntijamme #BuildingLife-pikaoppaiden takana

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen ovat A-Insinöörien ja Green Building Council Finlandin (FIGBC) asiantuntijoiden tuottamat, ja perustuvat ohjelman puitteissa 2022 järjetettyihin ammattiryhmäkohtaisiin koulutuksiin.

A-Insinöörit on mukana vauhdittamassa muutosta kohti ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja vähähiilisen rakentamisen konsultteina,  kouluttajina ja #BuildingLife-ohjelman jäseninä.

Kysy meiltä lisää!

Liisa Jäätvuori

Liisa Jäätvuori

vastuullisuus- ja kehitysjohtaja

koko Suomi

+358 44 300 1358 liisa.jaatvuori@ains.fi Espoo

Elli Kinnunen

Elli Kinnunen

kestävän kehityksen teknologiavastaava (vanhempainvapaalla)

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut koko Suomi

+358 40 620 5076 elli.kinnunen@ains.fi Oulu

Jarkko Koskipalo

Jarkko Koskipalo

yksikönjohtaja, laskenta- ja elinkaaripalvelut

rakennuttaminen koko Suomi

+358 400 174 077 jarkko.koskipalo@ains.fi Espoo

Liisa Tuohimaa

Liisa Tuohimaa

johtava arkkitehti, kehitys ja ympäristö

arkkitehtisuunnittelu Koko Suomi

+358 50 363 4074 liisa.tuohimaa@aw2.fi Helsinki