Puukerrostalojen kilpailukyky riippuu paljolti välipohjasta, erityisesti siitä, miten lattia eristää askelääntä. A-Insinööreissä kehitetyn laskentamenetelmän avulla lattiarakenteen askelääneneristävyys voidaan määrittää ilman laboratoriokokeita. Se, mikä ennen kehitettiin yrityksen ja erehdyksen kautta, voidaan nyt johtaa laskennallisesti, kirjoittavat Pekka Latvanne ja Mikko Kylliäinen.

Puurakenteisten asuinkerrostalojen kilpailukyvyn kannalta välipohja on tärkeä rakennusosa, johon kohdistuu paljon vaatimuksia. Huoneistojen välinen lattiarakenne ei saa taipua liikaa, sen täytyy olla palonkestävä ja siltä edellytetään tiiviyttä akustiikan ja ääneneristyksen vuoksi. Monen tekijän on oltava kunnossa, jotta puukerrostalon välipohja on asukkaalle terveellinen, turvallinen ja mukava sekä rakentajalle taloudellinen.

Ääneneristyksen osalta lattiarakenteissa korostuu askelääneneristävyys eli se, miten hyvin tai huonosti välipohja eristää askelääniä – siis erilaisia lattiaan osuvien iskujen ääniä, kuten esineiden putoamista, huonekalujen siirtelyä, kantapäiden kopinaan tai lasten leikkiä.

Lue lisää: Puu rakennusmateriaalina on monipuolinen ekoteko –  Tunnetko nämä 6 puurakentamisen huippukohdetta? 

Puuvälipohjien kehitystyö on pitkään perustunut kokeilemiseen ja laboratoriomittauksiin, mikä ei ole kovin kustannustehokas eikä nopea tapa optimaalisimman ratkaisun tunnistamiseen, saati puurakentamisen kehittymiseen ylipäätään.

Uusi tuotekehitysmenetelmä edistää askelääneneristävyyttä ja asumisen mukavuutta

Huoneistojen ääneneristys vaikuttaa merkittävästi siihen, miten miellyttävää niissä on asua. Puu on betoniin verrattuna kevyttä, ja se on ääneneristävyydeltään heikompaa kuin paksuudeltaan vastaava betonikerros tai kipsilevy. Puukerrostaloissa ääneneristys ei siis voi perustua puun massaan. Tämän vuoksi puurakenteet ovat tavalla tai toisella kerroksellisia siten, että levykerrosten välissä on ääntä vaimentavalla materiaalilla kokonaan tai osin täytetty ilmaväli. Levykerrokset voivat lisäksi muodostua useasta kerroksesta.

Puurakenteiden monimutkaisuuden vuoksi askelääneneristävyyden laskentaan ei ole aiemmin ollut suunnittelutyöhön soveltuvia laskentamenetelmiä. Arviointi on perustunut suurelta osin kokemusperäiseen tietoon ja laboratoriokokeisiin.

A-Insinöörien akustiikkasuunnittelussa kehitetyllä parametrisella laskentamallilla voidaan nyt kustannustehokkaasti määrittää puuvälipohjan askeläänitasoluku sekä askeläänitasot eri taajuuksilla. Laskentamalli soveltuu paitsi suunnitteluun myös tuotekehitykseen: sen avulla voi vertailla erilaisia lattiarakenneratkaisuja nykymenetelmiä huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin.

Laskentamenetelmä perustuu laajan tutkimuskirjallisuuden pohjalta tunnistettuihin, askelääneneristykseen vaikuttaviin tekijöihin sekä omaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Laskentamallin toimivuus on testattu vertailussa, jossa oli mukana laboratoriossa ja asuinrakennuksissa mitattuja välipohjarakenteita.

Puuvälipohjia voi kehittää toimivammiksi ja taloudellisemmiksi

Meillä puukerrostalojen välipohjat on pitkään tehty niin, että kantavaan puurakenteeseen liittyy tavalla tai toisella toteutettu kelluva lattia sekä joustavasti ripustettu alakatto. Suomessa on kuitenkin kehitetty myös puuvälipohja, joka täyttää askelääneneristävyyden vaatimukset ilman kelluvaa lattiarakennetta; välipohjan akustinen toiminta perustuu kansilevyn massaan sekä alakaton levytyksen joustavaan ripustukseen. Tämä hanke on hyvä osoitus siitä, että puurakenteiden kehitystyössä kannattaa hyödyntää uusimpia alan tutkimuksia ja kehitysprojekteja.

Puuvälipohjia on mahdollista kehittää akustisesti paremmin toimiviksi ja samalla kustannustehokkaiksi. Askelääneneristävyyden laskentamalli on tässä käyttökelpoinen, tehokas ja maailmanmitassakin ainutlaatuinen suunnittelun työkalu.

Puuvälipohjan askelääneneristystä parantavat

+ pintarakenteen ja alakaton massan lisääminen
+ joustavat liitokset
+ absorptiomateriaali välipohjan sisällä
+ lattian pintamateriaali
+ kelluva lattia

Puuvälipohjan askelääneneristystä heikentävät tai vailla merkitystä

– massan lisäykset alakattoon ilman joustavia liitoksia
– jäykät liitokset
– välipohjan sisällä absorptiomateriaalin ylitäyttö
– kovat lattianpäällysteet

Kirjoittajat DI, projekti-insinööri Pekka Latvanne sekä TkT, yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen työskentelevät A-Insinöörien akustiikkasuunnittelun yksikössä. Yksikössä kehitettyä askelääneneristävyyden laskentamenetelmää on esitelty tänä vuonna Pohjoismaisessa Wood Building 2019 -foorumissa, Puupäivillä Helsingissä sekä Rakennusfysiikka 2019 -seminaarissa Tampereella. 

Tutustu palveluihimme: