Teknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia ja valmiita alustoja, joilla kaupunkirakenteita suunnitellaan. Puuttuu vain asukkaiden aito mahdollisuus osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun.

Vieraillessani Barcelonan Smart City Expo -tapahtumassa marraskuussa 2016 ilmassa oli merkkejä siitä, että kiihtyvän kaupungistumisen tuomia haasteita on kansainvälisellä tasolla usein alettu ratkoa teknologiavetoisesti. Hankitut digitaaliset suunnittelualustat ovat paljastaneet kankeutensa tarjota konkreettisia suunnittelutyökaluja kaupunkilaisten hyväksi.

Teknologinen alusta ei itsessään ratkaise kaupunkikehityksen kansainvälisestikin suurinta ongelmaa: kuinka uusia alueita voidaan kehittää pitkäjänteisesti kannattavalla tavalla luomalla monipuolista ja kestävää kaupunkiympäristöä yhä nopeutuvalla tahdilla heti hankkeen alkumetreistä lähtien. Tällä hetkellä useita kaupunginosia joudutaan aluksi rakentamaan yksipuolisesti tuettuna asuntorakentamisena, kunnes alueen ostovoima saadaan kasvatettua palvelujen edellyttämälle tasolle. Kehitys on hidasta ja moni kaivattu alueellinen palvelu jää toteutumatta.

Kaupunkikehitys voi hyvin vain yhteistyöllä ja avoimilla rajapinnoilla

Jotta kehittyvistä kaupungeista tulee yhä enemmän asukkaidensa näköisiä, kaupunkikehitys ketteröityy, ja valituskierrokset vähenevät, pitää kaupunkien omien kaupunkikehitykseen tarkoitettujen teknisten alustojen rajapintojen olla avoimia sekä datan luotettavaa ja vertailukelpoista. Kun kaupunkidata avataan asukkaille, suunnittelijoille, rakentajille, maanomistajille ja sijoittajille, tuotetaan aivan uutta lisäarvoa esimerkiksi parantamalla tietyn kaupunginosan ominaispiirteitä ja tuotetaan yhdessä ympäristö, joka on asukkailleen sopiva ja sijoittajilleen kannattava.

Teknisten alustojen taipumattomuus tai ajattelun vanhakantaisuus ei saa olla peruste sille, että joukkovoimaa ei otettaisi avuksi.

Jukka Kettunen

Käytössä olevan kaupunkidatan määrä kasvaa kasvamistaan. Tämä mahdollistaa muutoksen kohti avointa ja vuorovaikutteista kaupunkikehitystä. Kukaan ei osaa tällä hetkellä sanoa, mitä kaikkea uutta kaupunkisuunnittelun näköpiirissä on muutaman vuoden päässä.

Siksi nyt on oleellista, että mitään vaihtoehtoja ei suljeta pois. Ei anneta vanhan ajattelutavan kangistaa ja estää kaupunkikokemuksiemme muuttumista entistä kiinnostavammiksi. Meillä on oikeus omannäköiseemme ympäristöön.

Kaupunki itsessään on alusta, jonka päälle on hyvä innovoida asukkaiden näköistä elämää.

Jukka Kettunen

Jukka Kettunen on avoimeen dataan perustuvan Cityfier-työkalun kehittäjä ja innovaattori. Tutustu A-Insinöörien kehittämään aluesuunnittelun työkaluun osoitteessa www.cityfier.com