Purkumateriaaliselvitys kertoo rakennustuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisuudet
Asiantuntija-artikkelit

Osa 4: Purkumateriaaliselvitys kertoo rakennustuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisuudet

Purkumateriaaliselvitys tuottaa tilaajalle arviot siitä, paljonko rakennusmateriaalia purku- ja korjauskohteissa syntyy sekä miten niitä voi käyttää uudelleen ja kierrättää. Se auttaa purkutyön tilaajaa myös edistämään kiertotaloutta, kirjoittaa Elli Kinnunen.

Purkumateriaaliselvitys tehdään siinä vaiheessa, kun kaikki tarvittavat tutkimukset purkukohteesta on tehty. Se tuottaa kattavan luettelon syntyvistä materiaaleista ja niiden määrästä. Purkumateriaaliselvitys auttaa arvioimaan ja tunnistamaan, mitkä rakennuksen purkamisesta tulevat materiaalit ja rakennusosat ovat uudelleenkäytettävissä ja mitkä kierrätettävissä. Purkukartoituksen tekijä antaa suositukset materiaalivirtojen hyödyntämiseen.

Kun tilaat purkumateriaaliselvitystä, relevantit lähtötiedot ovat kaikki kaikessa. Purkumateriaaliselvitys koostuu kahdesta osasta: lähtötietoanalyysistä ja määrälaskennasta. Asiantuntijamme kartoittaa ensin purkukohteesta saatavilla olevan aineiston, jonka perusteella syntyy lähtötietoanalyysi. Se antaa pohjan määrälaskennalle ja arviolle rakennusmateriaalin määrästä.

Mitä selkeämmät lähtötiedot analyysin toteuttamiseksi on käytössä, sitä tarkemmin syntyvän jätteen määrä on laskettavissa – ja määrälaskennan aineisto kuvaa kohdetta.

Tässä siis vähemmän ei ole enemmän. On toki nopeampaa tehdä analyysi suppeammasta aineistosta, mutta tällöin riskinä on, että rakenteiden toteutus jää arvailujen varaan. Tämä huonontaa määrälaskennan tarkkuutta.

Toisaalta hyvin laajan aineiston läpikäymiseen taas menee paljon aikaa, mikä lisää kustannuksia asiakkaalle. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että tieto esimerkiksi jo puretuista rakennuksen osista ja haitta-aineista on purkumateriaaliselvityksen tekijälle turhaa. Riittää, kun aineistosta käy ilmi olemassa oleva tilanne.

Purkumateriaaliselvitys dokumentoi materiaalivirrat tarkasti ja kattavasti

Määrälaskennan tuloksena syntyvässä purkumateriaaliselvityksessä materiaalivirrat on ilmoitettu tonneina per jätelaji. Erikseen laskettavia materiaaleja ovat betoni, tiili, puu, kipsi, lasi, muovi, kattohuopa ja bitumi, asfaltti, luonnonkivi ja eristeet. Selvitykseen on kirjattu kattavasti kaikki kohteen materiaalit aina eristeisiin ja laasteihin asti. Esitämme selvityksessä eri materiaalien kelpoisuuteen tai turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat asiat, eli kelpaavatko ne ominaisuuksiltaan uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.

Rakennetutkimuksella ja asbesti- ja haitta-ainekartoituksella (AHA) kartoitetut vaaralliset jätteet ilmoitetaan selvityksessä erikseen. Samassa yhteydessä voimme laskea myös uudelleenkäytettävät ja kierrätettävät rakennusosat ja kalusteet.

Purkumateriaaliselvitys kertoo rakennustuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisuudetPurkumateriaaliselvitys koostuu lähtötietoanalyysistä ja määrälaskennasta. Materiaalivirrat ilmoitetaan tonneina per jätelaji, ja erikseen laskettavia materiaaleja ovat betoni, tilli, puu, kipsi, lasi, muovi, kattohuopa ja bitumi, asfaltti, luonnonkivi ja eristeet. Tämä edistää kiertotaloutta ja tuo parhaimmillaan merkittäviäkin kustannussäästöjä.

Purkumateriaaliselvitys vastaa muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksiin. Valmisteilla oleva uusi laki edellyttää, että hankkeesta tehty rakennusjäteselvitys tallennetaan sähköiseen tietokantaan rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Lisäksi viranomaisille tulisi toimittaa hankkeen loppuvaiheessa raportti jätteen lopullisesta toteumasta. Muutos vie mielestäni asioita oikeaan suuntaan. Suomi pyrkii olemaan johtava kiertotalousmaa, eikä voi sanoa olevansa johtava ellei asioita ole mitattu. Täytyy siis tietää, missä nyt mennään, jotta tekemistä voidaan parantaa. Syntyvän purkujätteen määrän seuraaminen ja raportoiminen kansallisesti auttaa lisäämään yleistä ymmärrystä ja kohdistamaan kansallisia toimia kiertotalouden edistämiseksi. Lue lisää: Purkukartoitus edistää kiertotaloutta ja mahdollistaa kustannussäästöjä

Digitalisointi lisää purkusuunnittelun tehokkuutta

Lähtötietoanalyysin ja määrälaskennan sujuvoittamiseksi A-Insinöörien purkukartoituksen prosessiin kuuluu purkukohteen digitalisointi. Luomme kohteena olevasta rakennuksesta virtuaalisen mallin eli niin sanotun digitaalisen kaksosen, josta voimme tehdä suoraan mittauksia. Tutkimuksissa selvitetyt rakennetyypit ja esiintyvät haitta-aineet on merkitty digitaaliseen kaksoseen. Digitaalinen kaksonen toimii myös 4K-kuva-aineistona, ja kuvat ovat tarvittaessa tulostettavissa määrälaskennan tueksi. Lue lisää: Purkukohteen digitalisointi takaa varman, tarkan ja nopean suunnittelun

Mahdollisimman sujuvien prosessien vuoksi teemme myös rakenne- ja haitta-ainetutkimukset niin, että niiden lähtötiedot ovat määrälaskennan hyödynnettävissä sellaisinaan.

Kirjoittaja Elli Kinnunen työskentelee kestävän kehityksen teknologiavastaavana A-Insinööreissä.

Perehdymme tässä blogisarjassa purkukartoituksen eri osa-alueisiin. Purkukartoitus auttaa selvittämään, miten purku- ja korjauskohteiden rakennusmateriaaleja voi hyödyntää uudelleen. Tulevaisuudessa kartoitusta vaaditaan kaikissa luvanvaraisissa purkuhankkeissa, jos maankäyttö- ja rakennuslain uudistus toteutuu luonnoksen kaltaisena.

Lue myös muut osat:

1. Rakennusmateriaalit kiertoon – 4 vaihetta kustannussäästöihin

2. Purkukohteen digitalisointi takaa varman, tarkan ja nopean suunnittelun

3. Asbesti ja muut haitta-aineet pois kiertokulusta – kattava kuntotutkimus säästää ympäristöä ja rahaa

5. Näin purkumateriaalin voi hyödyntää maarakentamisessa – tee kartoitus jo suunnitteluvaiheessa 

6. Hyvä kiertotaloussuunnittelu tuo isot säästöt purkuhankkeessa – 3 rahanarvoista vinkkiä

KIRJOITTAJA

Elli Kinnunen

Elli Kinnunen

kestävän kehityksen teknologiavastaava

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 40 620 5076 elli.kinnunen@ains.fi Oulu


"Purkumateriaaliselvitys kertoo purkumateriaalin määrän sekä eri materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisuudet."

 

TUTUSTU PURKUKOHTEEN LÄHTÖTIETOIHIN

Purkumateriaaliselvitystä varten on tärkeää tutustua perusteellisesti kohteeseen ja sen lähtötietoihin. Mitä selkeämmät lähtötiedot ovat, sitä tarkemmin syntyvän jätteen määrä on laskettavissa.

DIGITAALINEN KAKSONEN

Kohteen digitaalinen kaksonen tukee purkusuunnittelua ja tehostaa materiaalien määrälaskentaa.

LISÄÄ YMMÄRRYSTÄ

Purkumateriaaliselvitys antaa tiedot raportointiin ja lisää yleistä ymmärrystä purkuhankkeista.

PURKUMATERIAALISELVITYS

  • Helpottaa purkujätteen määrän arviointia ja seuraamista
  • Antaa tiedot raportointiin
  • Lisää yleistä ymmärrystä purkuhankkeista
  • Edistää kiertotaloutta