Asiantuntija-artikkeli

Kosteusvauriot historiaan korjaussuunnittelulla – kirkasta ja kirjaa konkreettiset tavoitteet

Useimpien peruskorjattavien rakennusten kosteusvauriot voidaan poistaa korjaamalla. Kosteusongelmat voidaan myös ehkäistä kohtalaisen yksinkertaisin toimin. A-Insinöörien kosteudenhallinnan asiantuntija Joonas Sihvo antaa vinkkejä, miten kosteuden haitalliset vaikutukset ehkäistään peruskorjauksen yhteydessä.

Kosteudenhallintakoordinaattori Joonas Nortion mukaan kosteudenhallinta on avaintekijä aina kun avataan vanhoja rakenteita.

Vesi ei korjauksen aikana saa päästä kulkeutumaan sellaisiin paikkoihin, missä se voisi vaurioittaa peruskorjattavaa rakennusta. Muussa tapauksessa se millä piti korjata, voikin saada aikaa piileviä kosteusongelmia.

Sihvo kertoo VR:n vanhan pääkonttorin peruskorjauksen erityispiireistä Helsingin päärautatieaseman työmaalla.

– Rakennuksen uuden osan on toimittava vanhan rakennuksen kanssa myös kosteusteknisesti, joten vesikattojen, julkisivujen ja alapohjien liitokset osien välillä vaativat huolellista suunnittelua.

Kun vanhaa pääkonttoria korjataan hotelliksi, tarvitaan myös paljon uutta talotekniikkaa.

Mietimme talotekniikkaa varten uusia kanavareittejä. Meillä ei ole tarkkaa tietoa kaikesta siitä, mitä esimerkiksi vanhojen välipohjarakenteiden sisällä on. Siksi työ vaatii paljon suunnittelua vielä toteutusvaiheessakin, Sihvo kertoo. Lue lisää: VR:n konttori päärautatieasemalla muuntuu hotelliksi monen aikakauden korjausosaamisella

Vanha rakennustyyli vaatii kosteudenhallintaa myös yksityiskohdissa

VR:n pääkonttorin korjausurakassa arkkitehtuurisuunnittelu kunnioittaa alkuperäistä Eliel Saarisen suunnittelemaa tyyliä. Se tarkoittaa, että ns. vakioratkaisut ovat poissuljettuja. Uudisosaan rakennetaan esimerkiksi tyylikäs julkisivu uritetusta betonista, ja peltinen rimasaumakatto uusitaan täysin vanhan mallin mukaisesti.

Monimuotoinen ja monimutkainen julkisivu vaatii Joonas Sihvon mukaan tarkkuutta myös yksityiskohtien kosteudenhallinnassa.

– Teemme enemmän suunnittelukuvia kuin tavallisesti ja hiomme niitä yhteistyössä arkkitehdin kanssa. Näin varmistamme, että erikoisimmatkin paikat saadaan toteutettua kosteusvaikutusten kannalta järkevästi ja toimivasti.

Haastavuudesta huolimatta Nortio kokee hankkeen erittäin palkitsevaksi.

– Tässä työssä erityisen motivoivaa on se, että kyseessä on hyvin kaukana tavanomaisesta oleva, kansallinen monumentti. Se on koko homman suola. Mukana on paljon erityisiä ratkaisuja, esimerkiksi pyöreitä muotoja, jotka ovat hyvin työläitä. Mutta kun saamme suunnitelmat valmiiksi, se palkitsee.

A-Insinöörien rakennesuunnittelija Joonas Sihvo on ollut mukana VR:n vanhan pääkonttorin peruskorjauksessa. A-Insinöörien Kosteusturvalla varmistetaan rakennushankkeen kosteudenhallinta.

Kosteudenhallinnan asiantuntija Joonas Nortio kehottaa kirjaamaan kosteushallintaan liittyvät tavoitteet heti hankkeen alussa.

Kosteusturva avuksi korjausrakentamiseen

Kiinteistönomistajalle ja rakennuttajalle huolella tehty kosteudenhallinta antaa elinkaaren aikaisen varmuuden siitä, että rakennuksessa on tehty kaikki mahdollinen piilevien kosteusriskien välttämiseksi.

A-Insinöörit Kosteusturva on järkevä ja joustava malli, joka taipuu rakennushankkeen mukaan kohteen omille erityispiirteille. Kosteudenhallintakoordinaattori ja rakennesuunnittelija osaavat yhdessä tunnistaa asiat, joihin kannattaa kosteudenhallinnan näkökulmasta panostaa eniten.

– Tarjoamme varmuuden siitä, että toteutus tehdään kuten on suunnitteltu. Voimme asiakirjoista myöhemmin tarkastaa, että kaikki tuli tehtyä ja on hyväksytty suunnitelmien mukaisesti, Nortio toteaa.

Mietityttääkö arvokiinteistön peruskorjaus ja kosteudenhallinta?

KOSTEUDENHALLINTA

 

"Tarjoamme huolettomuuden siitä, että teimme kuten suunnittelimme. Voimme asiakirjoista myöhemmin tarkastaa, että kaikki tuli tehtyä ja on hyväksytty suunnitelmien mukaisesti."

Joonas Nortio,
Kosteudenhallinnan asiantuntija
A-Insinöörit

3 VINKKIÄ ARVOKIINTEISTÖN KOSTEUDENHALLINTAAN

  • Varaa tarpeeksi resursseja: ”Kiinnitä huomiota kosteudenhallintaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Varmista, että hankkeeseen on kiinnitetty pätevä kosteudenhallintakoordinaattori joko hankeorganisaation ulkopuolelta tai esimerkiksi osana rakennesuunnittelun toimeksiantoa.”

  • Varmista, että kaikki osapuolet ovat aktiivisia kosteudenhallinnan suhteen: ”Tätä ei voi oikeastaan pitää liikaa esillä.”

  • Kirjaa konkreettiset tavoitteet sopimukseen: ”Kaikkein tärkein vaihe kosteudenhallinnassa on hankkeen aloittaminen. Tällöin asetetaan tavoitteet ja suuntaviivat sekä suunnittelu- että toteutusvaiheelle. Vaatimusten asettaminen ja niistä kiinni pitäminen on kaikkein tärkeintä. Vaatimukset on kirjattava myös sopimuksiin.”

KYSY LISÄTIETOJA

Joonas Nortio
Joonas Nortio

projektipäällikkö, kosteudenhallinta
+358 40 670 6747
joonas.nortio@ains.fi
koko Suomi