Asiantuntija-artikkelit

Ennen kuin aloitat putkiremontin, kuuntele osakasta!

Apua, putkiremontti! Asukkaiden ensireaktio saattaa olla hätätila, mutta yhteisillä tavoitteilla ja avoimella yhteispelillä epämieluisasta mylläkästä tulee sujuva ja kaikkia hyödyttävä linjasaneerausprojekti.

Hankesuunnittelu on putkiremontin kriittinen vaihe, jonka aikana luodaan pohjaa putkiremontin taloudelliselle ja laadulliselle onnistumiselle. Panostus huolelliseen suunnitteluun säästää huomattavasti kustannuksia ja mikä tärkeintä, huomioi myös osakkaiden toiveet.

Linjasaneerauksessa on tärkeää kuunnella osakkaita hankkeen kaikissa vaiheissa. Erityisesti hankesuunnittelun aikana osakkaalla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa toteutukseen. Myöhemmin vaikutusmahdollisuudet pienenevät olennaisesti.

– Kun putkiremonttia suunnitellaan, onnistumisen kannalta on tärkeää, että taloyhtiön osakkaat saavat vaikuttaa korjaushankkeen laajuuteen, laatutasoon ja kustannuksiin, ja heidän toivomansa muutokset esimerkiksi kylpyhuonevalinnoissa sekä kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa otetaan huomioon, rakennuttamisjohtaja Anssi Ticklén A-Insinööreistä muistuttaa.

Arvomatriisi yhdistää putkiremonttiin liittyvät toiveet ja toteutustavat

Putkiremontti tulee taloyhtiöissä ajankohtaiseksi, kun putkistolla on takanaan tarpeeksi elinkaarta, useimmiten 40–60 vuotta, tai kun kiinteistössä on ollut useampi vesivahinko.

Putkiremontin toteuttamiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä kevyemmistä vaihtoehdoista raskaimpaan, eli perinteiseen linjasaneeraukseen, jossa vanhat putkistot puretaan kokonaan ja tilalle asennetaan uudet.

A-Insinöörit auttavat arvioimaan eri korjausmenetelmien soveltuvuutta osakkaiden toiveisiin arvomatriisiin perustuvan kyselyn avulla. 

– Arvomatriisin pohjalta tehty osakaskysely on tärkeä, sillä se auttaa tunnistamaan osakkaiden vahvimmat arvostukset ja niihin parhaiten vastaavat menetelmät putkisaneerauksen toteuttamisessa, Ticklén toteaa.

Kysely toimii osallistavana pohjana taloyhtiön hallituksen päätösesitykselle, johon osakkaat pääsevät vielä vaikuttamaan. Lopputuloksena on tyytyväisemmät osakkaat ja siististi paketoitu putkiremontin  hankesuunnitelma.

Muista ennakoiva viestintä putkiremontin vaikutuksista 

Avoin ja toimiva viestintä on keino huomioida osakkaat ja määritellä yhteiset tavoitteet. 

– Korjaushankkeen aikana on tärkeää kertoa avoimesti ja hyvissä ajoin etukäteen tulossa olevan korjaustyön aikataulu, osakkaalta odotetut päätökset ja asumisen haitat.

– Avoimella ja aktiivisella vuoropuhelulla varmistetaan myös se, että kaikki ymmärtävät hankkeen laatutavoitteet samalla tavalla. Kun esimerkiksi puhutaan virheettömästä lopputuloksesta, kaikille pitäisi olla selvää, mitä virheellä tarkoitetaan, Ticklén muistuttaa.

Ota asiantunteva konsultti putkiremonttiin mukaan alusta saakka

Asiantunteva konsultti kannattaa valita putkiremontin luotsaamisen avuksi jo ennen hankesuunnittelun käynnistämistä. 

– Putkiremonttihankkeeseen on suositeltavaa valita rakennuttajakonsultti, joka toimii taloyhtiön asiantuntijana ja edunvalvojana hankkeen kaikissa vaiheissa, ja on edistämässä myös yhteistoimintaa osakkaiden kanssa, Ticklén sanoo.

– Onnistunutta viestintää tukee yhdessä isännöitsijän ja taloyhtiön edustajien kanssa laadittu viestintäsuunnitelma, vastuuhenkilöiden nimeäminen eri viestintärooleihin sekä suunnitelmalliset yhteydenpidon muodot.  

Kun linjasaneerauksen hankesuunnittelu tehdään asiantuntevan rakennuttajakonsultin ohjauksessa ja osakkaita kuunnellen, luodaan parhaat lähtökohdat remontin laadukkaalle ja kustannustehokkaalle toteuttamiselle.

Apua putkiremonttiin?

PUTKISANEERAUS

"Parhaaseen lopputulokseen putkiremontissa päästään, kun osakkaat osallistetaan jo ennen hankesuunnittelun käynnistämistä."


Anssi Ticklén,
rakennuttamisjohtaja
A-Insinöörit

 

ARVOMATRIISI TESTISSÄ PILOTTIKOHTEESSA

  • Puolet vastaajista kannatti kylpyhuoneiden korjausta putkiremontin yhteydessä.
  • Tärkeänä pidettiin, että korjaustöistä on mahdollisimman vähän haittaa.
  • 60 % kannatti menetelmiä, jotka mahdollistavat asumisen.
  • 40 % oli sitä mieltä, että korjaustyön tulee olla nopea.
  • 40 % ajatteli, että remontin menetelmäksi tulisi valita se, jossa investointikustannukset ovat alhaiset.
TILAA UUTISKIRJE

KYSY LISÄTIETOJA

Ruut Ronni
Ruut Ronni

yksikönjohtaja
+358 40 126 2300
ruut.ronni@ains.fi
Sisä-Suomi

Anssi Ticklén
Anssi Ticklén

rakennuttamisjohtaja
+358 40 137 7765
anssi.ticklen@ains.fi
Etelä-Suomi