palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Surveys and inspections

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Acoustical condition surveys and inspections

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Condition surveys

Meluselvitys

Noise survey

Pohjatutkimukset

Foundation surveys

Päästömittaukset

Emission measurements

Rakennushistoriaselvitys

Building history survey

Rakennusten katsastukset

Building inspections

Sisäilmatutkimukset

Indoor air quality surveys

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence

Ulkopuolinen tarkastus

External inspections