Turvallisuuskoordinointi-paakuva-Vare
Services

Safety Engineering

Turvallisuustekninen suunnittelu on asiakaslähtöistä, vaadittujen ja asetettujen ympäristö- ja turvallisuustekniikan tavoitteiden saavuttamista.

PYYDÄ TARJOUS

Kosteudenhallinta kuuluu hankkeen kaikkiin vaiheisiin

A-insinöörit toteuttaa turvallisuusteknistä suunnittelua asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Turvallisuustekninen suunnittelu seuraa aina vaadittua lainsäädäntöä, asiakkaan toimintaympäristöä sekä ympäristöyksikön toimintatapaa. Autamme proaktiivisesti myös kaikissa käytännön ongelmissa ja tulevaisuuden tarpeiden selvittämisessä.

Turvallisuustekninen suunnittelu on välttämätöntä erityisesti useilla eri teollisuuden aloilla. Suunnittelun asiakkaitamme ovat esimerkiksi:

 • Metalliteollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Muoviteollisuus
 • Painotalot
 • Konepajat
 • Valimot

Ympäristö- ja turvallisuustekniikan suunnittelu on tarpeellista kaikille tahoille, jotka tarvitsevat esimerkiksi ATEX-suunnittelua, pelastus- tai varautumissuunnittelua, tai muuta turvallisuussuunnittelua.

 

Yritykselle räätälöidyt turvallisuustekniset ratkaisut

Turvallisuussuunnittelu lähtee usein lakiin perustuvista asetuksista ja regulaatioista – tai sisäisestä tarpeesta tehdä työympäristöstä turvallisempi. Suunnitteluprosessi alkaa yleensä hankesuunnittelun kautta, jossa käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi ympäristö- ja turvallisuustekniset tarpeet.

Vaikka asiakasprojektimme noudattavat jotakuinkin samaa kaavaa, ovat kaikkien asiakkaiden turvallisuusprosessit aina uniikkeja. Räätälöimme jokaiselle asiakkaalle heidän tilanteestaan riippuen toimivat turvallisuustekniset toteutukset lainalaisuuksia noudattaen.

 

”Panostamme turvallisuussuunnittelussa aina lainsäädännön lisäksi ymmärrettävyyteen ja selkeyteen."

TÄYTÄ LAINSÄÄDÄNNÖN VELVOITTEET

Turvallisuustekninen suunnittelu seuraa aina vaadittua lainsäädäntöä.

TOIMIVAT TURVALLISUUSTEKNISET TOTEUTUKSET

Suunnitelmat ovat kaikille ymmärrettävissä.

KAIKKI KESKEISET TURVALLISUUSTEKNIIKAN OSA-ALUEET

Autamme kaikkien ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Mistä tunnistaa hyvän turvallisuusteknisen suunnittelun?

Turvallisuusteknistä suunnittelua valitessa voi olla hankala tunnistaa sopivat ratkaisut, jotka tuovat lainalaisuuksien noudattamisen ohella yritykselle myös muuta lisäarvoa. A-insinöörit panostaa aina suunnitelmien ymmärrettävyyteen, sekä selkeän suomen kielen käyttöön.

Kaikki turvallisuussuunnitelman kohtaavat ihmiset eivät välttämättä tunne alan termistöä tai lyhenteitä, jolloin suunnitelman pitää olla kaikille ymmärrettävissä. Selkeyteen voidaan vaikuttaa myös visuaalisuuden kautta, jolloin kielikään ei ole rajoite suunnitelman ymmärtämisessä. Ympäristö- ja turvallisuusteknisten suunnitelmien tasoa valvotaan myös viranomaisten toimesta. He arvioivat ovatko turvallisuussuunnitelmat riittäviä ja pitääkö niihin tehdä muutoksia.

 

Lisäpalvelut turvallisuussuunnittelun ohella

Turvallisuusteknisen suunnittelun yhteydessä voi olla tarve hankkia tai päivittää myös muita turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. A-insinöörien kautta saat laajan tarjonnan taloteknisen- ja teollisuuden suunnittelun palveluja sekä muita tarvittavia tutkimuksia, mittauksia ja tarkastuksia.

Turvallisuussuunnittelun lisäpalveluna saatetaan tarvita esimerkiksi prosessitekniikkaa, ilmanvaihdon mittausta tai työhygieenisten olojen selvittämistä. Toteutamme projektin kaikki vaiheet ja palvelut ammattitaidolla, ymmärrettävästi, selkeästi ja käyttökohteen mukaisesti.

 

Erikoisosaamista kaikilla turvallisuustekniikan osa-alueilla

A-insinöörit toteuttaa turvallisuusteknistä suunnittelua aina asiakas edellä. Autamme ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa kaikilla seuraavilla ympäristö- ja turvallisuustekniikan osa-alueilla:

 

 • Ympäristöasioiden hallinta
 • Turvallisuustekniikka
 • Työhygienia ja työturvallisuus
 • Mallinnukset ja selvitykset
 • Mittauspalvelut

1. Ympäristöasioiden hallinta

A-insinöörit auttaa yrityksiä ympäristöasioiden hallinnan suunnittelussa, säädösten mukaisissa selvityksissä ja lainsäädännössä. Olemme erikoistuneet mm. ympäristölupa- ja kemikaaliasioihin sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmiin. Hallitsemme myös energia- ja materiaalikatselmukset sekä suunnitelmat, joiden avulla löydämme potentiaaliset säästökohteet.

 

2. Turvallisuustekniikka

Turvallisuustekniikan hankkeissa on aina hallittava toiminnasta aiheutuvat riskit. Olipa kyseessä vaarallisten kemikaalien käyttö, konehankinta tai rakennusprojekti, toiminnanharjoittajan on seurattava useita eri velvoitteita joiden avulla ehkäistään henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

A-insinööreillä on laaja kokemus muun muassa ATEX-suunnittelun vaativasta ja vastuullisesta asiantuntijatyöstä. Ammattitaitomme perustuu vaarallisten prosessien, toimintojen ja aineiden perusteelliseen tuntemiseen.

 

3. Työhygienia ja työturvallisuus

Meillä on myös laaja tuntemus työhygienian ja turvallisen työympäristön mittauksista, sekä tuotanto- ja torjuntatekniikoista. Näiden pohjalta pystymme toteuttamaan myös tarvittavat korjaustoimenpiteet. Suunnittelupalvelumme kattaa muun muassa prosessitekniset muutokset, koteloinnit, kohdepoistot ja yleisilmanvaihdon.

 

4. Mallinnukset, selvitykset ja olfaktometriset hajumittaukset

Mallintamista käytetään päästöjen ja melun, sekä vaarallisten kaasujen leviämisen kartoittamiseen. A-insinöörien avulla saat lainsäädännön velvoittamat päästömittaukset, päästöjen vähentämissuunnitelmat ja leviämismalliselvitykset.

Saat meiltä myös laadukkaat hajumittaus- ja hajunhallinnan suunnittelupalvelut, jotka analysoivat kaasumaiset näytteet olfaktometrisesti. Dynaamisen olfaktometrin avulla saadaan selville näytteen hajupitoisuus hajuyksikkönä (OUE/m3). Tarjoamme myös hajupaneelipalveluita.

 

5. Mittauspalvelut

Mittauspalveluihimme kuuluvat muun muassa päästö-, sisäilmasto-, työhygienia-, melu-, LVI- ja energiamittaukset. Saat kauttamme kaikki mittaukset kohteessa samaan aikaan, jonka lisäksi laadimme aina käytännönläheiset selvitykset ja toimenpide-ehdotukset. A-insinöörien laaja kokemus kaikilta mittauspalveluiden osa-alueilta takaa laajan näkemyksen tarkasteltaviin asioihin.

 

 

Kysy lisätietoja

Seppo Heinänen
Seppo Heinänen

unit director, environmental and safety engineering, Tampere
+358 50 591 1543
seppo.heinanen@ains.f
technical engineering

Marko Liikanen
Marko Liikanen

manager, measurements and quality
+358 40 824 7278
marko.liikanen@ains.fi
technical engineering

Palveluun liittyvät referenssit

Aurinkolinna housing services, Espoo
Aurinkolinna housing services, Espoo
Kiiminkipuisto School, Oulu
Kiiminkipuisto School, Oulu
Kuopion museum, Kuopio
Kuopion museum, Kuopio