Tampereen Särkänniemen asemakaavamuutos on hyvässä vauhdissa. Fokuksessa ovat Onkiniemen ja Suomen Trikoon vanhan tehdasrakennuksen ympäristö sekä Mustalahden sataman alue. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Särkänniemen, Onkiniemen, Mustalahden ja Kortelahden alueen kehittäminen paremmin Tampereen keskustaan kytkeytyvänä, jalan ja pyörällä saavutettavana virkistyksen, matkailun, palvelujen ja asumisen sekoittuneena alueena.

Asemakaavan pohjaksi laadittu viitesuunnitelma oli nähtävillä 7.6. kaupunkilaisille järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Alustava kaavakarttakin on tuolloin tarkasteltavissa. Varsinainen kaava asetetaan nähtäville elokuussa 2018.

Asemakaavamuutosalue käsittää Särkänniemen huvipuiston ja Sara Hildénin taidemuseon alueen, Onkiniemen entisen tehdasalueen, Mustalahden sataman, Kortelahden ja Rantaväylän entisen tiealueen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 45,4 ha, josta noin 7,9 ha on vesialuetta.

– Asemakaavan pohjaksi laadittiin kaksi suunnitelmavaihtoehtoa Paasikivenkadun linjauksesta. Katu valikoitui pysymään entisen valtatien paikalla, jolloin alueelle muodostuviin uusiin asuinkortteleihin aiheutuu vähemmän melua ja tärinää viereisestä junaradasta, kertoo projektipäällikkönä toimiva arkkitehti Hanna Aitoaho A-Insinööreistä.

Tontinluovutuskisan kautta uusi elämä vanhalle trikootehtaalle

Trikootehtaalle etsitään uutta omistajaa, käyttäjiä ja mittavan saneerauksen toteuttajaa tontinluovutuskilpailulla, myös Tampereen kaupunki on jäämässä rakennukseen vuokralaiseksi. Tehdasrakennusta korotetaan ja se kunnostetaan kauttaaltaan. Suunnittelussa on tutkittu teatterisalin sijoittamista rakennuksen sisäpihalle. Lisäksi tehtaan ympäristöön rakennetaan uusia asuinrakennuksia.

Satama-alueesta kaupunkilaisen olohuone ja oikotie järvelle

Sataman aluetta kehitetään viihtyisämmäksi ja vihreämmäksi. Suunnitteilla on uusi kevyen liikenteen silta satama-altaan yli Särkänniemen puolelle. Silta palvelee reittinä Sara Hildenin taidemuseolle, huvipuistoon ja Näsijärven rantaa seurailevalle virkistysreitille.

Sataman yhteyteen on suunnitteilla myös uusi hotelli sekä ns. Järvikeskus, joka tarjoaa luontotietoutta, virkistystä ja helppoa pääsyä vesille.

Lisäksi Paasikivenkadulle rakennetaan seudullisesti palveleva pyörätie, ja toinen Näsinsilloista muutetaan puistoksi.

Lisätiedot

Hanna Aitoaho
040 669 4919

Pääkuva: Tampereen Särkänniemi Oy

Kuvagalleria: Särkänniemen asemakaavan viitesuunnitelma, Arkkitehdit MY.