Matinkartanon uusi linjakas kevyen liikenteen silta on erityisen tärkeä Iirislahden alakouluikäisille, jotka kulkevat Mattlidenin kouluun. Sillan ansiosta koululaiset välttyvät vilkkaiden suojateiden ylittämisiltä. A-Insinöörit toimi siltahankkeessa projektin vetäjänä sekä silta-, katu- ja geosuunnittelijana.

”Sillan rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun Mattlidenin koulukeskuksen vanhempainyhdistys sekä kunnanvaltuutetut ilmaisivat huolensa alueen liikenneturvallisuudesta”, kertoo Espoon kaupungin siltainsinööri Vesa Rönty.

A-Insinöörit oli mukana siltahankkeen lisäksi myös alueen muissa muutostöissä. Vilkkaan risteyksen kiertoliittymä muutettiin isommaksi eli niin sanotuksi turboliittymäksi. Lisäksi rakennettiin toinen kiertoliittymä ja suunniteltiin, miten kevyen liikenteen väylä saadaan vietyä risteysalueen läheisyydessä ajoneuvoväylien yli tai ali.

”Hankkeessa monen eri toimijan välinen yhteistyö toimi hyvin. Saimme A-Insinööreiltä todella laadukkaat suunnitelmat. Myös arkkitehdin ja A-Insinöörien rakennesuunnittelijan yhteistyö oli sujuvaa”, toteaa Rönty.

Linjakas silta istuu hyvin ympäristöön

Matinkartanonsilta on näkyvällä paikalla, joten Espoon kaupunki halusi panostaa sen ulkonäköön. Persoonallisen muotoilun avulla näyttävä silta saatiin toteutettua kustannustehokkaasti. Muotoiluidean kehitti A-Insinöörien yhteistyökumppani Aihio Arkkitehdit.

Sillan poikkileikkauksessa tehtiin rohkeita päätöksiä, jotka osoittautuivat erinomaisiksi. Sillan linjausta koskeva oivallus koettiin, kun yksi sillan pilareista sijoitettiin kiertoympyrään.

”Olemme erityisen tyytyväisiä sillan betonimuotoon. Kun poistimme muotit sillan ympäriltä ja näimme sillan muodon ensimmäisen kerran, olimme kaikki innoissamme. Se oli säväyttävä hetki”, kertoo A-Insinöörien suunnittelujohtaja Petri Kela.

Ruostumattomasta teräksestä tehdyt kaiteet korostavat sillan ulkonäköä. Valaistus sijaitsee perinteisten pylväiden sijaan kaiteessa, joten silta on erittäin näyttävä myös pimeään aikaan.

Rajallinen tila toi haasteita suunnitteluun ja toteutukseen

Sillan muotoon ja sijaintiin vaikuttivat rajallinen tila sekä tulevaisuuden kaavoitussuunnitelma, jossa alueelle suunnitellaan lisää rakentamista. Tiiviissä kaupunkiympäristössä on tehtävä kompromisseja, mikä näkyy sillassa jyrkkyytenä. Autojen on päästävä sillan ali ja sillan molempien päiden oli tultava maan tasolle, joten loivempaa siltaa ei kohtaan ollut mahdollista rakentaa. Tästä syystä pyöräilyn pääyhteydet alueella kulkevat edelleen maan tasolla. Aikaisemmin käytössä ollut suojatie palvelee jalankulkijoita ja pyöräilijöitä sillan lisäksi edelleen, jotta tien yli pääsevät kulkemaan nekin, joille jyrkkyys aiheuttaa haasteita.

Lisätiedot:

Petri Kela, suunnittelujohtaja, Silta- ja taitorakenteet, A-Insinöörit, puh. +358 50 5940 137, petri.kela@ains.fi
Vesa Rönty, siltainsinööri, Espoon kaupunki, puh. +358 43 824 8737, vesa.ronty@espoo.fi