A-Insinöörit Oy ja Collaprime Oy ovat solmineet globaalin, strategisen yhteistyösopimuksen kollaboratiiviseen virtuaalitekniikkaan perustuvien työ- ja suunnitteluympäristöjen ja niihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Uusien menetelmien ja palveluiden avulla luodaan rakennettua ympäristöä, joka palvelee paremmin kaikkia sidosryhmiä ja kiinteistöjen omistajia. Yhteistyön tuloksena syntyvä teknologia ja palvelukokonaisuus on ainutlaatuinen konsepti myös kansainvälisesti.

Tarkoituksena on tehostaa merkittävästi yhteistyötä suunnittelussa ja hankkeiden johtamisessa erityisesti vaativissa ja suurissa hankkeissa. Ympäristön avulla pystytään merkittävästi vähentämään hukkaa koko rakennushankkeen elinkaaren ajan.

”Yhteistyö Collaprimen kanssa avaa aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää virtuaalitekniikkaa suunnittelussa ja projektinjohdossa. Yhteistyö on erityisen hedelmällistä siksi, että ensimmäistä kertaa alan johtava virtuaalitodellisuuteen perustuvien teknologiaympäristöjen toimittaja ja Suomen johtava projektinjohdon ja rakennuttamisen toimija luovat integroidun kehitysprosessin teknologia- ja palvelukehitystä varten”, sanoo A-Insinöörit Oy:n teknologiajohtaja Jaakko Jauhiainen.

Ensimmäistä kertaa alan johtava virtuaalitodellisuuteen perustuvien teknologiaympäristöjen toimittaja ja Suomen johtava projektinjohdon ja rakennuttamisen toimija luovat integroidun kehitysprosessin teknologia- ja palvelukehitystä varten.

Jaakko Jauhiainen, A-Insinöörit

Jaakko Jauhiainen

A-Insinöörit

A-Insinöörien Big Room -tilojen ovet avoinna asiakkaille elokuussa

Yhteistyön avauksena A-Insinöörit ja Collaprime avaavat uuden virtuaalityöskentely-ympäristön Espoossa kesälomien jälkeen. Ympäristö tulee rakentumaan aivan uudenlaisista kollaboraatio- ja verkottumistekniikoista muodostaen uusien BigRoom -tilojen standardin. Meillä on ilo kutsua kaikki asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme uuden tilan avajaisiin erillisellä kutsulla.

Haluamme kehittää koko alaa voimakkaasti yhdessä ja paremmin. Tästä ovat osoituksena mm. panoksemme uusien allianssitoteutusmuodon RT-korttien ja tehtäväluetteloiden laadinnassa. Luomme tekniikoita ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat koko alan ja rakennusalan yhteistoiminnan kehittämisen aivan uudella tavalla”, A-Insinöörit -konsernin toimitusjohtaja Jyrki Keinänen toteaa.

Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme strategiseksi yhteistyökumppaniksi A-Insinöörit, joka on yksi Suomen johtavista projektinjohtajista ja suunnittelutoimistoista. Yhteistyö mahdollistaa kollaboratiivisten virtuaalitekniikkaan perustuvien työympäristöjen ja aivan uusien työtapojen kehittämisen”, sanoo Tony Lindqvist, Collaprime Oy:n toimitusjohtaja ja jatkaa:”Erityisen tyytyväisiä olemme siksi, että A-Insinöörien tapa toimia perustuu pitkälle yhdessä tekemiseen ja haluun kehittää koko alaa ennakkoluulottomasti.”

Lisätiedot

Jyrki Keinänen, puh. +358 40 662 5662
Jaakko Jauhiainen, puh. +358 40 044 8913
Tony Lindqvist, puh. +358 40 681 6633

Lue lisää www.collaprime.com