Tampereen Särkänniemen asemakaavoitusmuutos on käynnistynyt. Asemakaavan laatijana toimii A-Insinöörien maankäytön suunnittelu, projektipäällikkönä arkkitehti Hanna Aitoaho. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.10.2017 saakka Tampereen Palvelupiste Frenckellissä.

Asemakaavamuutos koskee Särkänniemen huvipuistoaluetta sekä Sara Hildénin taidemuseon alueen, Onkiniemen entisen tehdasalueen, Mustalahden sataman, Kortelahden ja Rantaväylän tiealueen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 68 ha, josta noin 37 ha on vesialuetta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Särkänniemen, Onkiniemen, Mustalahden ja Kortelahden alueen kehittäminen paremmin Tampereen keskustaan kytkeytyvänä, jalan ja pyörällä saavutettavana virkistyksen, matkailun, palvelujen ja asumisen sekoittuneena alueena, joka hyödyntää keskeistä sijaintia Tampereen keskusta-alueella ja Näsijärven rannalla sekä mahdollistaa eri toimijoiden ja yritysten toiminnan laajentumisen ja kehittymisen.

Tampereen kaupunki: Särkänniemen alueen asemakaavan muutos alkaa

Lisätiedustelut:
Hanna Aitoaho, arkkitehti
puh. 0207 911 683
etunimi.sukunimi@ains.fi