Tietosuojaseloste

1. Tietojasi käsittelee

Tietojasi käsittelee A-Insinöörit Oy -konserni, johon kuuluvat:

 • A-Insinöörit Oy
 • A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
 • A-Insinöörit Civil Oy
 • Prodeco Oy Lappi

Rekisterinpitäjänä toimii konsernin emoyhtiö:

A-Insinöörit Oy
Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo

Yhteyshenkilö:

Päivi Hillner
+358 40 577 1473
paivi.hillner@ains.fi

Yhteystiedot:

A-Insinöörit -konserni
Puutarhakatu 10
FI-33210 Tampere
+358 207 911 888

2. Keiden tietoja käsittelemme?

 • Asiakkaidemme
 • Potentiaalisten asiakkaidemme
 • Verkkosivustomme käyttäjien

3. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita itse toimitat meille. Rekisteristä voi löytyä seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Työnantajan nimi
 • Työrooli/titteli
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointikiellot
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

4. Mistä saamme tiedot?

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä, sopimuksen solmimisen yhteydessä sekä ains.fi-verkkosivuston kautta uutiskirjeen tilaustoiminnolla. Lisäksi keräämme asiakastietojen päivitystietoja myös yritysten verkkosivuilta.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin liittyvissä asioissa.

Lisäksi rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinointikilpailujen järjestämiseen, profilointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, markkinatutkimuksiin sekä asiakastilaisuuksien järjestämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai sopimus.

6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme henkilötietojasi, on voimassa. Tämän jälkeen henkilötietojasi käytetään markkinointiin ja muihin yllä mainittuihin tarkoituksiin. Poistamme henkilötietosi rekisteristämme vaatimuksestasi tai kun tiedot eivät muutoin enää ole tarpeellisia käyttötarkoituksiimme.

Uutiskirjeemme lähetyslistalta pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta.

7. Oikeutesi

Sinulla on alla luetellut oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti käymällä jossakin toimipisteessämme tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntö sähköpostiosoitteeseen: gdpr@ains.fi. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka asiakas haluaa saada. Toimitamme vastauksen aina väestötietojärjestelmästä varmennettuun asiakkaan osoitteeseen.

Tarkastusoikeus ja oikeus pyytää tietojen korjaamista

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset henkilötiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä jotain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan ilman nimenomaista erillistä suostumustasi myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien henkilötietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, minkä jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

8. Henkilötietojen luovutukset

Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin A-Insinöörit Oy -konsernin ulkopuolelle.

Voimme kuitenkin valikoidusti luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointikampanjamme toteuttamiseksi. Henkilötietojesi omistus ei tällöin siirry kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta käyttää henkilötietojasi muuhun kuin kyseiseen toimeksiantoomme.

Varmistamme aina, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Silverbucket Oy, 2-3713011, Kuninkaankatu 30 A, 33200 Tampere, sähköinen CRM-palvelu
 • Koodiviidakko Oy, 1939962-1, Fredrikinkatu 61 A, 00210 Helsinki, sähköinen Postiviidakko-uutiskirjepalvelu
 • Differo Oy, 2310632-6, Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere, Postiviidakko-uutiskirjepalvelun hallinta
 • Elisa Oyj, 0116510-6, PL 1, 00061 Elisa, Elisa Chat -palvelu
 • Taloustutkimus Oy, 0114711-9, Lemuntie 9, 00510 Helsinki, asiakassuhdetutkimukset

9. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle ja varmistamme, että myöskään palveluntarjoajamme eivät siirrä henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle ilman sinun kirjallista suostumustasi. Poikkeuksena tähän on www-sivuilla käytettävä Google Analytics -palvelu, joka on kuvailtu ”Evästeet”-kohdassa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käsittelemme henkilötietojasi hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti alla määritellyllä tavalla yhdessä palveluntuottajamme kanssa.

Silverbucket Oy, CRM-järjestelmä

 • Varmistamme, että palvelun käyttöoikeudet on myönnetty käyttötarpeen mukaan vain erikseen määritellyille yrityksen omille vastuuhenkilöille.
 • Varmistamme sopimuksella palveluntuottajalta, että:
  • Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisilla operatiivisilla, hallinnollisilla, fyysisillä ja teknisillä toimenpiteillä.
  • Palveluntuottajan laitteistot, joissa rekisteri sijaitsee, on varmistettu sekä suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä (mm. haittaohjelmatorjunta, muut vihamieliset hyökkäykset).
  • Palvelun tuottaja pitää ajantasaista kirjaa henkilötietojen käsittelystä ja rajoittaa henkilötietoihin pääsyn vain sellaisille työntekijöilleen, joilla on riittävät valtuudet ja koulutus sekä määritelty tarve henkilötietojen käsittelyyn.
  • Käytössämme on oma erillinen tietokanta erotettuna muista palvelutuottajan asiakkaista
  • Tietokanta varmistetaan päivittäin kahteen erilliseen fyysiseen sijaintiin
  • Ylläpito- ja loppukäyttäjäyhteydet on sallittu ainoastaan salattua yhteyttä käyttäen
  • Yksityiskohtaiset suojausmenetelmät on esitelty palveluntuottajan tietosuojaselosteessa ja A-Insinöörien ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa.

Koodiviidakko Oy, Postiviidakko-uutiskirjepalvelu Differo Oy, Postiviidakko-uutiskirjepalvelun hallinta Elisa Oyj, Elisa Chat -palvelu

 • Varmistamme, että palvelujen käyttöoikeudet on myönnetty käyttötarpeen mukaan vain erikseen määritellyille yrityksen omille vastuuhenkilöille ja palveluntuottajien yhteyshenkilöille
 • Varmistamme sopimuksella palveluntuottajilta, että:
  • Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisilla operatiivisilla, hallinnollisilla, fyysisillä ja teknisillä toimenpiteillä.
  • Palveluntuottajan laitteistot, joissa rekisteri sijaitsee, on varmistettu sekä suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä (mm. haittaohjelmatorjunta, muut vihamieliset hyökkäykset).
  • Palvelun tuottaja pitää ajantasaista kirjaa henkilötietojen käsittelystä ja rajoittaa henkilötietoihin pääsyn vain sellaisille työntekijöilleen, joilla on riittävät valtuudet ja koulutus sekä määritelty tarve henkilötietojen käsittelyyn.
  • Yksityiskohtaiset suojausmenetelmät on esitelty palveluntuottajien tietosuojaselosteissa ja A-Insinöörien ja palveluntuottajien välisissä sopimuksissa.

11. Evästeet

Käytämme www-sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai tiedostojasi. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa käyttökokemustasi sivustollamme sekä analysoida ja parantaa sivustomme toimivuutta ja sisältöä.

Käytämme evästeitä anonyymien tilastotietojen keräämiseen A-Insinöörit -konsernin www-sivujen ja uutiskirjeen käyttömääristä ja -tavoista seuranta- ja analytiikkatyökaluilla. Emme yhdistä näitä tilastotietoja henkilötietoihisi. Tämän palautteen avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan www-sivujemme ja uutiskirjeemme sisältöä.

Evästeiden avulla keräämme seuraavia tietoja:

 • IP-osoitteesi
 • vierailusi ajankohta
 • selaamasi sivut ja sivujen katseluajat
 • selaimesi
 • saapumisosoitteesi, verkkotunnuksesi ja palvelimesi

Mikäli Internet-sivuillamme vieraillessasi et halua meidän saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Tällöin on hyvä tiedostaa, että www-sivujemme toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.

12. Google Analytics

Keräämme Internet-sivuiltamme käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, minkä tarkoituksena on Internet-sivujemme seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Sinun henkilötietojasi ei ole mahdollista yhdistää keräämämme dataan. Siirrämme ja tallennamme evästeiden avulla verkkosivun käytöstä kerätyt tiedot pääsääntöisesti Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Google Analytics -seurannan voit estää erillisen selainlaajennoksen avulla: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout