Asiantuntijan tekemät kuntoarviot ja -tutkimukset sekä erilaiset sisäilmaselvitykset ovat järkevän kiinteistönpidon perusta, koska niillä varmistetaan rakenteiden oikea korjaustapa ja ‑ajankohta ja säästytään yli- tai alikorjaamiselta. Ennakoiva suunnitelmallisuus kiinteistön jokapäiväisessä huollossa sekä pidemmän tähtäimen korjausrakentamisessa auttavat takaamaan, että kiinteistö säilyttää arvonsa ja antaa parempaa tuottoa sijoituksellesi.

Kokosimme kiinteistönomistajalle vinkit siihen, miten ennakoimalla voi vähentää kiireellisten korjausten tarvetta, välttää yllättäviä kuluja ja auttaa kiinteistöä säilyttämään arvonsa.

1. Ole ajoissa

Kiinteistö vaatii ennakoivaa huoltoa koko elinkaarensa ajan, eikä vain teknisen käyttöiän lähestyessä loppuaan. Hyvin usein siinä vaiheessa, kun kiinteistönomistaja tai sen edustaja ottaa yhteyttä asiantuntijaan, ollaan toimenpiteiden kanssa jo liian myöhässä. Pätevöityneeseen kuntoarvioijaan kannattaakin olla yhteydessä jo silloin, kun kiinteistön valmistumisesta on kulunut 5–10 vuotta.

”Monet sijoituksen arvoa alentavista riskeistä on helposti hallittavissa kiinteistön ensimmäisten vuosien aikana.”

2. Panosta kiinteistönhuoltoon

Suunnitelmallinen ja säännöllinen kiinteistön ylläpito on merkittävä osa ennakoivaa kiinteistönpitoa. Esimerkiksi räystäskourujen, sadevesikaivojen ja ilmanvaihtokoneiston vuosihuollon laiminlyöminen saattaa aiheuttaa suuriakin vahinkoja. Laadunvalvonnan täytyy olla kiinteistön omistajan, isännöitsijän, yhtiöhallituksen ja huoltoyhtiön välillä aktiivista ja säännöllistä. Etsi siis kumppaniksesi ammattitaitoinen huoltoyhtiö, joka ymmärtää pientenkin huoltotöiden merkityksen ja jonka kanssa syntyy saumaton yhteistyö.

”Ennakoivalla kiinteistönhuollolla voit säästää kiinteistön korjauskustannuksissa jopa 30 %.”

3. Varmista huolellinen tilannekartoitus

Kiinteistön nykykunnon perusteellinen kartoittaminen on välttämätön lähtökohta oikein mitoitettujen ja ajoitettujen korjaustöiden toteuttamiselle. Meillä ensimmäinen askel onkin aina asiantuntijoidemme tekemä peruskuntoarvio, jossa tulevat tarpeet kootaan, ja sen jälkeen siirrytään kohdennettuihin rakennusosiin ja järjestelmiin.

4. Pyydä referenssejä

Rakennusten tyypilliset ongelmakohdat saadaan paikannettua ja korjattua varmimmin, kun asiantuntijalla on tietoa ja kokemusta eri vuosikymmenien rakennustavoista. Pyydä nähtäväksesi referenssejä ja kysele aiempien hankkeiden onnistumisista. Kun tutkimuskumppanilla on todistettua kokemusta ja onnistumisia takanaan vastaavissa projekteissa, voi omaan tutkimus- ja korjaushankkeeseen lähteä turvallisin mielin.

5. Valitse pätevöitynyt asiantuntija

Kun valitset kuntotarkastajaksi henkilön, jolla on Rakennuksen kuntoarvioija (PKA) ‑pätevyys, voit olla varma, että kiinteistösi kuntokartoitus on luotettavissa käsissä. FISE-pätevyys on asiantuntijan ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio sekä osoitus osaamisen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Ajantasaisen tiedon pätevöityneistä asiantuntijoista löydät www.fise.fi -sivulta.