Rakennushankkeen onnistuminen ja odotusten ylittyminen eivät ole koskaan sattumaa. Suurin osa epäonnistumisista voitaisiin välttää oikean toteutusmuodon valinnalla. Tarkista tästä, mistä itse asiassa päätät silloin, kun valitset toteutusmuodon.

Rakennushankkeen toteutusmuodon valinta on strateginen ja erittäin kriittinen päätös, sillä se vaikuttaa ennen kaikkea siihen, millaisen roolin ja vastuun hankkeen eri osapuolet kokonaisuudessa saavat. Silti rakennushankkeeseen ryhtyvällä saattaa olla kiusaus säästää aikaa ja vaivaa valitsemalla se tuttu ja turvallinen toteutusmuoto pohtimatta sen soveltuvuutta hankkeeseen.

Parhaimpiin onnistumisiin päästään kuitenkin silloin, kun toteutusmuoto valitaan oikein suhteessa hankkeen kompleksisuuteen, suunnitelmien valmiusasteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin.

Kompleksisuus

Kompleksisissa rakennushankkeissa onnistuaksesi tarvitset tiimin, jolla on paitsi osaamista, myös oikeanlainen asenne haastavaan ongelmanratkaisuun sekä halu ja kyky vastuunkantoon ja riskien hallintaan. Toteutusmuoto määrittää tätä kriittistä asetelmaa enemmän kuin ehkä tulit ajatelleeksi.

"Toteutusmuodon valinta on strateginen päätös, joka vaikuttaa koko rakennushankkeen läpivientiin suunnittelusta toteutukseen"

Jyrki Keinänen

Suunnitelmien valmiusaste

Mitä valmiimmat suunnitelmat ovat hankkeeseen lähdettäessä, sitä rutiininomaisemmin hallittavasta kokonaisuudesta ja selkeämmistä työrooleista on luonnollisesti kysymys. Selkeys tuo tehokkuutta, mutta synnyttää usein raja-aitoja ja vähentää asiantuntijoiden mahdollisuuksia tehdä tilanteeseen nähden kaikkein parhaita ratkaisuja. Toteutusmuodon valinnalla teet jo alkumetreillä päätöksiä muun muassa siitä, saatko koskaan kuulla näistä parannusehdotuksista vai haudataanko ne kaikessa hiljaisuudessa.

Resursointi

Ihmiset tekevät rakennetun ympäristön. Kuka hankkeessasi päättää siitä, ketä hankkeen tavoitteista kuullaan, keitä työhön otetaan ja mistä suunnitelmat, tarvikkeet ja palvelut hankitaan? Minkä roolin itse haluat ja pystyt hankkeessa ottamaan? Lyöt nämäkin asiat lukkoon jo toteutusmuotoa valitessasi.

Koska toteutusmuodon valinta on rakennushankkeen onnistumisen kannalta keskeisin strateginen päätös, valmistelimme satojen erilaisilla toteutusmuodoilla johdettujen projektien tuoman kokemuksen pohjalta sinulle tiiviin oppaan, jonka avulla pystyt haarukoimaan itsellesi sopivimman toteutusmuodon.

Oppaan sisältämän toteutusmuodon valinnan matriisin avulla hankkeeseen ryhtyvän on helppo tarkistaa tavoitteiden saavuttamisen, riskien hallinnan ja käytettävissä olevien resurssien näkökulmasta paras mahdollinen toteutusmuoto.

Lataa opas ja ota se työkirjaksi itsellesi ja tiimillesi matkalla kohti seuraavaa hanketta: