Järjestyksessään kymmenes Sisäilmapaja järjestettiin syyskuussa 2018 Savon mualla Kuopijossa. Tapahtuma keräsi yhteen yli 600 henkilöä keskustelemaan ajankohtaisista sisäilma-asioista. Valtaosa tapahtuman osallistujista oli sisäilmaklusteriin kuuluvia henkilöitä; asiantuntijoita, tilaajia ja tuote-esittelijöitä. Jäikö tavallisten sisäilmasta kärsivien ihmisten ääni liian vähäiselle huomiolle?

Sisäilmapaja ei onnistunut houkuttelemaan mukaan kuin muutamia sisäilmakorjausten parissa urakoivia yrityksiä. Tapahtuma vahvisti kuitenkin uutta kokonaisvaltaista näkemystä sisäilma-asioiden hoidon suhteen. Se tarjosi yksittäisiä huomion arvoisia aiheita eri näkökulmista.

Takaisiko allianssi-yhteistyö parempia sisäilmaratkaisuja?

Sisäilma on muutakin kuin yksi pala palapelissä. Kokonaisuuteen tarvitaan useampi palanen. Lähtökohtaisesti sisäilmahankkeet ovat kokonaisuuksia. Niitä ei ratkota, jos jokin palanen puuttuu tai jokin asia on vajaa. Onko aika muuttaa myös sisäilma-asioiden hoitoa kohti sisäilma-allianssia tai Big Room -tyylistä toimintatapaa? Kerätään joukko osaavia henkilöitä puhaltamaan yhteen hiileen, jotta haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Tämä olisi sisäilmatyöryhmän tapainen, mutta enemmän toteutukseen keskittyvä asiantuntijatiimi.

Sisäilmaan liittyvä korjaushanke on pitkäkestoinen. Tarvitaan monesti kokonaisvaltainen tarve- ja hankeselvitys suunnittelun pohjaksi. Eivätkä suunnitelmat yksistään riitä, vaan toteutusvaihe on usein erilainen kuin suunnitelmat paperilla. Yhdessä enemmän -malli ottaisi mukaan itse korjauksen tekijän eli urakoitsijan. Ja kun korjaukset tehty, ei asioita saisi jättää siihen. Käytönaikainen seuranta ja kiinteistön ylläpito on tärkeässä roolissa – etenkin ilmanvaihdon oikeaoppisen toiminnan suhteen.

Korjaaminen pitää pintansa tulevaisuudessakin

Terveet tilat 2028 on iso haaste. Epäilyksiä löytyy, että saadaanko varsinainen tavoite täysin maaliin asti. Tämä vaatii pitkäjänteistä ja rohkeaakin tapaa toimia yhdessä kohti päämäärää. Myös korjaamista tarvitaan, sillä valtakunnan rahat eivät tule kaikkineen riittämään kaikkien ongelmakiinteistöjen purkamiseen ja uusien rakentamiseen. Sisäilmaongelmat ovat usein seurausta kovasti puhutusta korjausvelasta. Toivottavasti tämä saadaan paremmalle tolalle tulevien 10 vuoden aikana.

Mielenkiinnon arvoinen luentoaihe oli myös toksisuustestit. Markkinoilla on jo toimijoita toksisuustesteineen. Tarjoavatko nämä luotettavan ja varman kuvan sisäilmaongelmien haitoista? Vastaus oli ei! Mutta jollakin aikavälillä toksisuustesteistäkin saadaan riittävästi tutkimusaineistoa, joka osaltaan voisi olla apuna sisäilmahaitan tason arvioitiin, täydentämään perinteisiä sisäilmatutkimuksia.

Vuonna 2019 Sisäilmapaja kokoontuu Pohojanmualla Seinäjoella.

Sisäilma-asiantuntijamme apunasi Kuopiossa

Jari Rissanen
Kosteusvaurioiden kuntotutkija, FISE
Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelija, FISE
puh. 040 481 4656
jari.rissanen@ains.fi

Terttu Rönkä, rakennusterveysasiantuntija

Terttu Rönkä
Rakennusterveysasiantuntija, VTT
Kosteusvaurioiden kuntotutkija FISE
puh. 040 672 0200
terttu.ronka@ains.fi