Putkiremontti on taloyhtiön mittavin korjaushanke. Asiantunteva konsultti kannattaa ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan hankkeeseen, sillä huolellisesti toteutettu hankesuunnitteluvaihe säästää huomattavasti koko hankkeen kustannuksia ja huomioi myös osakkaiden toiveet.

Putkiremontti tulee ajankohtaiseksi, kun putkistolla on takanaan tarpeeksi elinkaarta, useimmiten 40-60 vuotta, tai kun kiinteistössä on ollut useampi vesivahinko. Vesivahinkojen syntymistä ei tosin kannata jäädä odottamaan, vaan on parempi toimia ennen kuin niitä syntyy.

Hankesuunnittelu on kriittinen vaihe putkiremontissa. Silloin luodaan pohjaa putkiremontin taloudelliselle ja laadulliselle onnistumiselle, ja panostus hankesuunnitteluun tuo merkittävää kustannussäästöä myöhemmissä vaiheissa. Myös osakkaan näkökulmasta hankesuunnitteluvaihe on tärkeä, sillä silloin hänellä on suurin mahdollisuus vaikuttaa hankkeen toteutukseen. Myöhemmin, kun päätökset on tehty, osakkaan vaikutusmahdollisuudet heikkenevät olennaisesti.

”Putkiremonttihankkeeseen on suositeltavaa valita rakennuttajakonsultti, joka toimii taloyhtiön asiantuntijana ja edunvalvojana hankkeen kaikissa vaiheissa. Meihin kannattaa olla yhteydessä jo ennen hankesuunnittelun käynnistämistä, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen”, rakennuttamisjohtaja Anssi Ticklén A-Insinööreistä korostaa.

"Teemme prosessista mahdollisimman sujuvan ja kustannustehokkaan, ja hallitsemme kokonaisuuden. Varmistamme, että osakas saa vaikuttaa korjaushankkeen laajuuteen, laatutasoon ja kustannuksiin"

Anssi Ticklén

Rakennuttamisjohtaja, A-Insinöörit

Arvomatriisin avulla löytyy kullekin yhtiölle sopivin korjausmenetelmä

Putkiremontin toteuttamiseksi löytyy eri menetelmiä kevyemmistä vaihtoehdoista raskaimpaan, eli perinteiseen linjasaneeraukseen, jossa vanhat putkistot puretaan kokonaan ja asennetaan tilalle uudet.

A-Insinööreillä mitataan eri korjausmenetelmien soveltuvuutta osakkaiden tahtotilaan arvomatriisin avulla. Arvomatriisi on laskentataulukko, joka sisältää erilaisia väittämiä. Väittämät käydään läpi hallituksen osakkaiden kanssa, ja kyselyn perusteella laaditaan päätösesitys. Vielä tässä vaiheessa osakkaat pääsevät vaikuttamaan päätöksiin.

"Arvomatriisin pohjalta tehdyllä osakaskyselyllä pyritään löytämään vahvimmat arvostukset ja etsimään niihin sopivin menetelmä toteuttaa putkisaneeraus. Lopputuloksena on tyytyväisemmät osakkaat."

Arvomatriisin toimivuutta testattiin pilottikohteessa, jossa nousi esiin tärkeimmät korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mielipiteet:

  • Puolet vastaajista kannatti kylpyhuoneiden korjausta putkiremontin yhteydessä.
  • Tärkeänä pidettiin, että korjaustöistä on mahdollisimman vähän haittaa.
  • 60 % kannatti menetelmiä, jotka mahdollistavat asumisen.
  • 40 % oli sitä mieltä, että korjaustyön tulee olla nopea.
  • 40 % ajatteli, että remontin menetelmäksi tulisi valita se, jossa investointikustannukset ovat alhaiset.

Vertailu perinteisen linjasaneerauksen ja kevyen kunnostuksen välillä voitiin tehdä edellä mainittujen arvostusten mukaan. Tässä pilottikohteessa päädyttiin vaihtoehtoon, jossa viemärit kunnostettiin sisäpuolisia menetelmiä käyttäen. Tämä mahdollisti asumisen remontin aikana ja lyhensi remontin läpimenoaikaa.

Toimivalla viestinnällä huomioidaan osakkaat ja määritellään yhteiset tavoitteet

Linjasaneerauksessa on tärkeää, että osakkaita kuunnellaan hankkeen kaikissa vaiheissa, ja heidän haluamansa muutokset esimerkiksi kylpyhuonevalinnoissa sekä kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa otetaan huomioon. Vuorovaikutuksen tulee olla aktiivista eri osapuolten välillä ja siihen on luotava hyvät mahdollisuudet, kanavia on monia. Roolien, tehtävien ja vastuiden tulee olla selvillä ja tarvittaessa niihin on saatava perehdytys.

”Onnistuneen viestinnän varmistamiseksi laadimme viestintäsuunnitelman ja nimeämme viestinnän vastuuhenkilöt. Sovimme tiedotusmenetelmistä isännöitsijän ja hallituksen kanssa yhteistyössä. Tärkeää on viestiä toimenpiteet korjaushankkeen aikana, korjaustyön aikataulu osakkaan näkökulmasta, osakkaalta edellytettävät päätökset ja asumisen haitat. Hyvällä viestinnällä voidaan myös varmistaa, että laatutavoitteet ymmärretään. Osapuolille tulee esimerkiksi olla selvää mikä on virhe, kun puhutaan virheettömästä lopputuloksesta”, Ticklén selventää.

Kun hankesuunnitteluvaihe toteutetaan asiantuntevan rakennuttajakonsultin ohjauksessa, osakkaita kuunnellen, luodaan erinomaiset edellytykset koko linjasaneeraushankkeen onnistumiselle. A-Insinöörit on onnistunut toiminnassaan erinomaisesti, sen puolesta puhuu saatujen asiakaspalautteiden lisäksi SKOL:n asiakastutkimus 2015: 96 % asiakkaistamme on suositellut tai voisi suositella yritystä kollegoilleen, 96 % voisi valita uudelleen toimittajakseen.

Onnistu taloyhtiön isoissa hankkeissa

 

Tutustu asiakaslähtöisiin taloyhtiöpalveluihimme!