Näin virtuaalitodellisuus mullistaa osallistavan suunnitteluprosessin

Kuvittele, jos voisit kulkea valmiin rakennuksen viimeistellyissä tiloissa ennen kuin ainuttakaan murikkaa on työmaalla siirretty. Tai jos voisit jo suunnitteluvaiheessa eliminoida tilojen käytettävyyttä heikentävät ominaisuudet, jotka yleensä paljastuvat vasta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Kun rakennuksen tilaaja tai käyttäjä vetää Virtual Reality -lasit päähänsä, hän pääsee tulevien tilojen sisälle testaamaan niiden toimivuutta ja aistimaan tunnelmaa. Tilojen mahdollisuudet ja rajoitteet avautuvat silmien eteen aivan uudella tavalla, jolloin tilat saadaan optimoitua käyttäjän tarpeisiin jo suunnitteluvaiheessa.

Virtual Reality eristää käyttäjänsä täysin fyysisestä maailmasta. Lasit päässä ja kuulokkeet korvilla käyttäjä uppoutuu täysin tietokonegeneroituun maailmaan, jota hän voi havainnoida kokonaisvaltaisesti. Meillä A-Insinööreillä virtuaalitodellisuuden innostavia mahdollisuuksia hyödynnetään jo suunnittelunohjauksessa.

”Virtuaalimallien avulla tilaajat ja käyttäjät voivat konkreettisesti hahmottaa, miten eri suunnitteluratkaisut vaikuttavat tilojen käytettävyyteen. Lopputuloksena syntyy paremmin käyttäjän tarpeita vastaava tila.”

VR-teknologian valjastaminen osaksi suunnittelunohjausta tuo myös suoraa kustannussäästöä. Tilojen hukkaneliöt ja virheratkaisut löydetään jo suunnitteluvaiheessa, ja resurssit pystytään suuntaamaan oikeisiin asioihin.

VR-mallinnus auttaa hahmottamaan vaikkapa seuraavia asioita:

Näkyvyys

Opetustilassa VR-visualisoinnin katselukulmat antavat tärkeää tietoa tilan käyttäjien näköyhteydestä. Näkeekö opettaja kaikki opiskelijat? Onko opiskelijoilla esteetön näköyhteys opetusvälineisiin kuten monitoreihin tai projektorikuvaan? Blokkaako vaikkapa tukipilari näkyvyyden jostakin päin opetustilaa?

Tilantarve

Erityisesti sosiaali- ja terveysalan kohteissa ja tutkimustiloissa VR-mallinnus auttaa hahmottamaan työskentelytilojen mittasuhteita ja tilantarvetta. Mahtuuko kalusteiden ympärillä kulkemaan? Onko siirtyminen työpisteeltä toiselle helppoa ja ripeää? Paljonko tilaa kussakin työpisteessä tarvitaan sujuvan ja turvallisen työskentelyn takaamiseksi?

Tunnelma

Materiaalivalintojen tai seinien sijoittelun vaikutusta tilojen tunnelmaan ja viihtyvyyteen on hankala arvioida pohjapiirustuksista tai rakennesuunnitelmista. VR-visualisoinnissa tilan käyttäjät pääsevät todella aistimaan, miltä tila näyttää ja tuntuu. Tuovatko lasiseinät valoisuutta ja avaruutta? Vai kaivataanko tilaan pikemminkin näköesteitä rauhaa ja yksityisyyttä luomaan?

 

A-Insinööreillä tietohallinnon ja rakennuttamisen yhteistyönä syntyvä VR-mallinnukseen perustuva palvelu on vielä pilotointivaiheessa, mutta on jo saanut asiakkailta lämpimän vastaanoton. Tilaaja ja käyttäjät ovat omien tilatarpeidensa parhaat asiantuntijat, joten heidän näkemyksensä ovat kullanarvoisia toimivien ja viihtyisien tilojen suunnittelussa.

Kiinnostuitko? Jos haluat uppoutua virtuaalitodellisuuden maailmoihin ja mahdollisuuksiin syvemmin, ota yhteyttä ja poikkea katsomaan VR-demojamme.

Kirjoittaja on A-Insinöörien ohjelmistoasiantuntija.

 

 

Tutustu palveluihimme: