Rakennushankkeiden läpiviennissä ja johtamisessa on uusi aikakausi. Listasin 10 teemaa, joiden avulla menestytte hankkeissa.

1 Rakenna tiimi ihmiset edellä

Vain tarpeeksi vahva tiimi saa aikaan huipputuloksia. Tiimin valintaan ja kokoamiseen kannattaa panostaa, sillä valinnalla lyödään lukkoon monta onnistumisen edellytystä koko rakennushankkeen ajaksi. Pelkät tähtipelaajat eivät riitä. Tarvitset erilaisia ihmisiä, monipuolista osaamista ja erilaista johtamista projektille parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

2 Kokoa projektin eri osapuolet yhteen

Yhteistoimintamallit pakottavat eri osapuolet sellaiseen yhteistyöhön, johon ei välttämättä perinteiseen tyyliin työskenneltäessä ryhdyttäisi. Vuoropuhelulla pystytään luomaan uusia teknisiä ratkaisuja hankkeeseen. Yhteistoimintamalleissa suunnitteluvaiheen kustannukset ovat olleet yleensä muutaman prosentin korkeammat kuin muissa hankemuodoissa, mutta rakentamisen kustannukset taas ovat jääneet selvästi alhaisemmiksi.

3 Aseta yhteiset tavoitteet ja sitoudu niihin

Rakenna kunnianhimoiset tavoitteet yhdessä ydintiimin kanssa. Näin niihin sitoudutaan ja niiden kireys tulee selvitettyä. Tavoitteissa onnistuminen pitää palkita tiimin saavutuksista – ei yksittäisen yrityksen teoista.

4 Rakenna luottamusta hankkeessa toimivien välille

Onnistuneen projektinhallinnan perustana on luottamus. Kun henkilöt antavat luotettavia lupauksia, ei puskureita juuri tarvita ja läpimenoajat lyhenevät.

5 Muista pitää projekti ja erityisesti asiakkaat ajan tasalla

Pidä huolta, että asiakkaat tietävät, mitä on tulossa. Erityisesti huonot uutiset on syytä kertoa heti ja avoimesti. Muuten niihin ei voida puuttua ja ongelmat vain pahenevat.

6 Tee näkyväksi kaikille osapuolille

Hyvän rakennushankkeen tunnistaa toimivasta informaatiovirrasta. Jos tieto ei kulje, tieto on väärää tai tietoa ei ymmärrä, tulee ongelmia. Virtuaaliteknologian ja yhteistoiminnan kautta pidät kaikki osapuolet ajan tasalla.

7 Ennakoi

Ennakoitavuus tuo luottamusta tulevaan, toisaalta luotettavuudella pystyt myös luomaan ennakoitavuutta. Etukäteissuunnittelun –erityisesti suunnittelun suunnittelun – tärkeyttä ei voi kylliksi korostaa.

8 Uskalla kyseenalaistaa

Jatkuva kehittyminen, kyseenalaistaminen ja uuden oppiminen on erittäin tärkeää projektin menestymiselle. Jotta saavutat hyviä tuloksia, koko tiimin on kyettävä hakemaan ratkaisuja yhdessä. Muista, että tyhmät kysymykset ovat parhaita! Niiden avulla parannetaan itsestään selvinä pidettyjä totuuksia.

9 Ratkaise ongelmat yhdessä

Tavoitteena on, että ydintiimi sitoutuu etsimään uusia ratkaisuja ja eri osapuolet vastaavat hankkeesta yhdessä. Yhteistoimintamalleissa virheisiin ei etsitä syyllisiä, vaan ongelmat ratkotaan yhdessä ajattelemalla projektin parasta.

10 Tuota arvoa asiakkaalle

Arvon tuottaminen on suoraan verrannollinen asiakkaan maksuhalukkuuteen. Kukaan ei halua tehdä turhaa työtä – tai maksaa siitä. Mikäli pystymme tuottamaan arvoa asiakkaamme liiketoimintaan, voimme rakentaa menestyksen yhdessä!

Kuvassa alan huippuammattilaisten kanssa yhdessä toteutettu Naantalin monipolttovoimalaitos, joka on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettu teollisuushanke.