Tampereen kaupungin kehittäminen vetovoimaiseksi kasvukeskukseksi on vaatinut pitkäjänteistä työtä, päättäjien kehitysmyönteistä asennetta sekä rakennusalan toimijoiden innovoivaa yhteistyötä. Väkiluvun voimakas kasvu ei näytä hiipuvan, mikä tietää hyvää niin infra- kuin asuntorakentamiselle jatkossakin. Meillä A-Insinööreillä tehdään töitä joka päivä, jotta voimme osaltamme tuoda rakentamisen ja rakennuttamisen asiantuntijuutta ja osaamista asiakkaidemme ja sitä kautta koko kaupungin eduksi.

Tampere on viime vuosina ollut hyvin kehitysmyönteinen kaupunki, mistä osoituksena on voimakas tahto isojenkin hankkeiden päätöksenteossa ja läpiviennissä. Muutosvalmiutta ja ketteryyttä näin vahvasti muuttovoittoiselta kaupungilta vaaditaankin, jotta kaupunki kehittyy väkiluvun kasvun tahdissa ja asukkaille riittää mahdollisuuksia asua ja yrittää, liikkua ja harrastaa.

Monelle kaupunkilaiselle muutosmyönteisyys näyttäytyy siten, että mennään liian lujaa, liian korkealle ja vieläpä lainarahalla. Erityisesti Rantatunnelin, pikaratikan ja kansiareenan kaltaiset massiiviset infrahankkeet saavat luonnollisesti myös kritiikkiä. Niiden työmaat näkyvät kaupunkikuvassa ja vaikuttavat kaupunkilaisten arkeen muun muassa muuttuneina liikennejärjestelyinä. Valmistuessaan niistä kuitenkin tulee myönteisen kaupunkikehityksen moottoreita, jotka osaltaan pitävät kaupunkikeskustan vireänä, helpottavat liikkumista ympäristö huomioiden ja parantavat alueen palveluita ja vetovoimaisuutta.

Näsinneula ja Tampere-talokin olivat oman aikansa suurhankkeita, joiden käynnistys vaati päättäjiltä rohkeutta, ja joilla oli niin kannattajansa kuin vastustajansa. Nyt starttaavat ja valmistuvat merkittävät hankkeet saattavat tulevaisuudessa hyvinkin nousta omaleimaisen kaupungin ikonisiksi symboleiksi edeltäjiensä rinnalle.

Vetovoimainen kaupunki vaatii toimivan keskustan ja viihtyisät kaupunginosat

Tampereella on selvästi tehty oikeita päätöksiä kaupunkikehityksessä, kun lopputuloksena on näin vahva muuttovoittoalue, jolla on erityisesti nuorten keskuudessa hyvin positiivinen imago. Vetovoimaisen kaupunkialueen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja monen tahon yhteistyötä, eikä siihen ole olemassa mitään taikatemppua, jonka voisi menestyksekkäästi toistaa kaupungissa kuin kaupungissa.

Hyvään alkuun pääsee, kun kaupungissa mietitään toimivimmat keinot tehdä keskustasta viihtyisä ja eloisa paikka kaikille kaupunkilaisille. Tampereella Hämeenkatua on kehitetty siihen suuntaan, että autoliikenne väistyisi ihmisten ja tapahtumien tieltä. Maanalainen pysäköintilaitos P-Hämppi on ollut tässä mielessä merkittävä vireämmän kaupunkikulttuurin mahdollistaja. Kun autot viedään maan alle, jää ihmisille ja vaihtoehtoisille liikennemuodoille enemmän tilaa maan päälle. Tampereella huomio on tärkeä kiinnittää keskustan systemaattiseen kehittämiseen, jotta tasapaino säilyy, eivätkä vaikkapa Hämeenkadun itäpään suuret kehityshankkeet autioita sen länsipäätä.

Toisaalta olennaista on kehittää keskusta-alueen ympärille eheitä kaupunginosia, joihin rakennetaan nopeasti myös riittävät palvelut alueen asukas- ja yritysprofiiliin nähden. Jos kaupunginosat jäävät keskeneräiseksi vuosikausien ajaksi, se toki vaikuttaa viihtyvyyteen ja haittaa alueen asukkaita ja työssäkävijöitä, mutta myös laskee alueen arvoa ja houkuttelevuutta sijoittajien silmissä hidastaen kehitystä entisestään.

 

A-Insinöörit rakentaa ylpeänä tulevaisuuden Tamperetta

A-Insinööreillä on pitkä yhteinen historia Tampereen kanssa. Olemme toimineet täällä pitkään ja näkyneet monissa suurissakin hankkeissa. Kaupunki on isolle osalle henkilöstöämme rakas opiskelu- ja kotikaupunki, ja meille on hieno mahdollisuus olla mukana rakentamassa Tampereen tulevaisuutta ja viemässä Tamperetta positiivisessa mielessä eteenpäin.

 

Luottamus ei tule annettuna, vaan meidän vastuumme on kehittää omaa tekemistämme ja henkilöstömme osaamista, jotta se voi tuottaa yhä parempaa lisäarvoa tämän kaupungin hyväksi.