Kosteusvaurioiden korjauksiin hukkuu vuosittain noin 6 % rakentamisen arvosta. Sen lisäksi sisäilman terveydelliset haitat maksavat vuodessa 375 euroa jokaista suomalaista työikäistä kohti. Ongelmilta on mahdollista välttyä, kun sisäilmalle ja kosteudenhallinnalle nimetään selkeä vastuutaho, joka huolehtii tavoitteiden toteutumisesta koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Kosteusvaurioita aiheuttava virhe voi syntyä missä tahansa kohdassa suunnittelua, rakentamista, käyttöä, huoltoa tai ylläpitoa. Tästä syystä ongelmat voidaan välttää vain sillä, että koko ketjun toimivuus on selkeästi jonkun vastuulla. Tämän tahon tehtävänä on huolehtia sisäilmalle ja kosteudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta kiinteistön koko elinkaaren ajan, ei vain ketjun yksittäisen vaiheen kohdalla. Tämä edellyttää samalla tavoitteiden entistä tarkempaa määrittelyä heti hankkeen alussa yhdessä tilaajan kanssa.

Tämän jälkeen on tärkeää luoda sisäilmatavoitteiden pohjalta selkeät suunnitteluohjeet ja asettaa sisäilmalle ja kosteudenhallinnalle tarkat raja-arvot, joita seurataan säännöllisesti. Terveelliseen ja turvalliseen lopputulokseen päästään, kun kosteudenhallinta ulottuu hankesuunnittelun alusta kiinteistön purkamiseen kattaen suunnittelu- ja rakennusvaiheen lisäksi myös kiinteistön oikean käytön. Tällöin varmistetaan hankkeen tilaajalle ja käyttäjille sekä tuleville omistajille se, että kiinteistö on suunniteltu ja rakennettu ja sitä on pidetty niin, että kosteudenhallinta ja sisäilma ovat olleet joka vaiheessa kunnossa.

A-Insinöörien Kosteusturva on rakennuttajien ja tilaajien sekä kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien tueksi kosteus- ja sisäilma-asioiden hallintaan kehitetty ennakoiva elinkaaripalvelu. Sen tarkoituksena on estää kosteus- ja homeongelmat jo hankesuunnitteluvaiheesta lähtien ja varmistaa kosteudenhallinta hankesuunnittelusta koko kiinteistön elinkaarelle.

Tutustu palveluihimme: