Rakentamisen hankkeissa on toimijoita yhtä paljon kuin viihdyttävässä joukkuelajissa: on tilaajaa, arkkitehtia, suunnittelijaa, konsulttia, tutkijaa ja urakoitsijaa. Näin ollen onnistunut hanke vaatii pelisäännöt, otteluaikataulun ja kullan kiillon silmiin. Hanke voitetaan joukkueena, eikä yksittäisillä tähtipelaajilla ole väliä, mikäli peli ei etene ja syötöt eivät osu lapaan.

Onnistunut kosteus- ja sisäilmakorjaus ei tässä eroa muista rakentamisen hankkeesta. Erityismausteensa kosteus- ja sisäilmahankkeisiin tuo se, että aihe herättää vahvoja tunteita, mahdollisesti jopa ahdistusta ja pelkoa. Kiinteistöjen omistajat eivät välttämättä halua puhua kosteus- ja sisäilmaongelmista, etteivät aiheuta käyttäjien keskuuteen paniikkia. Toisaalta tätä saatetaan tulkita salailuna ja monesti tällaiset tilanteet ovat johtaneet luottamuksen menettämiseen. Yksi tärkeimmistä voiton elementeistä onkin avoin ja rehellinen tiedottaminen koko hankkeen ajan.

Itse hankkeen läpivienti on linjastomainen prosessi, jossa jokaisella toimijalla on oma ruutunsa hoidettavana. Tutkijoiden tehtävänä on selvittää rakennuksen historia ja nykytila sillä tarkkuudella, että tutkimusten perusteella voidaan luotettavasti tehdä päätelmiä korjaustarpeesta. Oleellista tutkimusvaiheessa on, että kuullaan tilojen omistajan lisäksi myös käyttäjiä ja huoltohenkilökuntaa, joilla on usein käytännön tietoa siitä, mitä rakennuksessa tapahtuu.

Korjaushankkeen yllätykset selvitetään avoimesti ja yhdessä

Tutkimusten jälkeen joukkue olisi hyvä koota yhteen miettimään, miten tästä jatketaan eteenpäin. Pöydällä olisi hyvä pyöritellä erilaisia korjausvaihtoehtoja. Korjauskustannukset ovat luonnollisesti yksi puntaroitava asia, mutta myös korjausten pitkäaikaiskestävyys ja käyttäjäläheisyys tulee huomioida. Kun näitä on riittävästi mietitty, sovitaan yhteisistä tavoitteista, joihin kaikki toimijat voivat sitoutua.

Korjaushankkeissa täytyy myös hyväksyä se, että yllätyksiä tulee väistämättä vastaan. Jos ei tule, se on yllätys. Siinä vaiheessa jokaisen täytyy venyä joukkueen eteen. Näistäkin selvitään, kun hankkeen alusta asti on harjoiteltu keskustelua ja hyvää yhdessä tekemistä. Ja muistetaan myös se tiedottaminen.

Yllätysten kohdatessa jokaisen täytyy venyä joukkueen eteen. Niistäkin selvitään, kun hankkeen alusta asti on harjoiteltu keskustelua ja hyvää yhdessä tekemistä.

Elli Kinnunen

A-Insinöörit