Yrityksemme kasvaa ja rakennusalalla menee lujaa. Kasvu tuo mukanaan muutoksia ja vaatii jokaiselta A-Insinööriltä myös uuden oppimista. Tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, uusia järjestelmiä ja työkaluja sekä toki myös uusia kollegoja. Samalla moni A-Insinööri taiteilee projekteissa aikataulunpaineen alla. Oman työn johtaminen on arvokas työelämätaito.

Muutoksen myllerryksessä pyrimme työnantajana huolehtimaan tärkeimmästä voimavarastamme eli ihmisistä, joilla kullakin on oma tarinansa ja tilanteensa. Haluamme panostaa nimenomaan ennaltaehkäisevään toimintaan.

Hyvässä vireessä yhdessä ja paremmin

Mittaamme A-Insinöörien virettä kuukausittain. Viremittauksemme sisältää kysymyksiä mm. jaksamisesta sekä palautteenannosta. Positiivinen palaute ja A-Asenteen mukainen filosofia – auta, arvosta ja innosta – kulkevat käsi kädessä jaksamisen kanssa. Kukapa sitä parhaiten tsemppaisi työssään kuin esimies, kollega tai asiakkaat. Kun vielä toimimme arvojemme mukaisesti eli yhdessä ja paremmin, on työyhteisön tuki taattu.

Palautuminen pitää A-Insinöörin iskussa

Toisena esimerkkinä haluan mainita henkilöstölle keväällä tarjotun  Firstbeat -hyvinvointimittauksen. Kroppaan kiinnitettävän anturin avulla selvitettiin, miten kehomme palautuu stressistä päivän ja yön aikana. Mittaus on kirvoittanut avointa, kollegiaalista keskustelua työstä palautumisesta ja siitä, miten sitä voisi tarvittaessa kehittää.

Avoin keskustelu omista tuloksista synnyttää luottamuksen ilmapiiriä. Se myös puskee meitä eteenpäin vahvistaen tunnetta, että menestystä rakennetaan yhdessä. Ehkäpä tällaisten tempausten myötä meidän on itse kunkin helpompi paljastaa haavoittuvuutemme tai jopa avata yksityiselämän asioita. Tärkeää onkin siis mielestäni puhua kokonaishyvinvoinnista, ei pelkästään työhyvinvoinnista. Ihminen on monen asian summa. Viime kädessä oman työn johtaminen lähtee itsensä tuntemisesta siinä, missä hyvinvointikin. Meidän on itse tunnistettava, missä tarvitsemme tukea ja mikä elämän osa-alue tarvitsisi ehkä muutosta.

 

Peukkua yhdenvertaisuudelle

Kuten toissavuoden joulun alla lupasimme, jatkamme tärkeää missiotamme ja tarjoamme kehitysvammaisille kesätyömahdollisuuksia avustavien tehtävien merkeissä. Viime kesänä joukkoomme toivat iloa ja väriä Annika Olo ja Hanna Riuttaskorpi. Nyt odottelemme innolla Hannele Massista Espoon toimistolle. Hannelelta pääsemme oppimaan taas paljon uutta kuten muiltakin uusilta kollegoiltamme. Tervetuloa kotoisaan joukkoomme!

Kurkkaa video ja kuule lisää aiheesta!

Henkilöstön palkkiorahasto osana A-Insinöörien kokonaispalkitsemismallia

Työhyvinvoinnin lisäksi kehitämme palkitsemistapojamme. Haluamme palkita työstä ja onnistumisista yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Olemme kartoittaneet henkilöstön näkemyksiä aiheesta. Eri elämäntilanteessa itse kukin arvottaa eri asioita.

Konkreettisena esimerkkinä mainittakoon perustamamme vapaaehtoinen palkkiorahasto. Hyvä palkitsemisjärjestelmä on kannustava ja oikeudenmukainen, ja se ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan. Palkitseminen ei aja asiaansa, ellei se kehity yrityksen mukana. Aiheesta lisää Elite-varainhoidon verkkosivuilla