Allianssimallista potkua tulevaisuuden kaupunkien kehittämiseen

Allianssimallissa hanke toteutetaan ydintiimin (tilaajan, konsulttien ja urakoitsijoiden) välisellä saumattomalla yhteistyöllä. Ydintiimi asettaa allianssihankkeessa yhteiset taloudelliset ja laadulliset tavoitteet. Allianssihankkeissa palkkio jaetaan allianssin kesken tavoitteiden saavuttamisen mukaan eikä yksittäisen allianssin osapuolen suorituksen perusteella. Myös taloudellinen riski epäonnistumisesta jaetaan vastaavasti. 

 

Allianssihankkeissa vallitsee jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri, jossa ydintiimi sitoutuu yhdessä etsimään uusia ratkaisuja allianssin tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomesta on tullut rakennusalalla Euroopan johtava allianssihankkeiden maa. Muun muassa useat vaativat sairaala- ja infrahankkeet on toteutettu tai toteutetaan parhaillaan allianssimallilla.

Allianssissa keskeiset toimijat laativat yhdessä kunnianhimoiset tavoitteet, jotka voi saavuttaa vain yhteistyöllä.

Onnistuminen palkitaan tiimin saavutuksilla – ei yksittäisen yrityksen teoilla.

Kustannukset ja aikataulu luupin alle

Allianssimalli mahdollistaa yhteiset alueelliset tavoitteet huolimatta siitä, miten omistus on jakautunut. Nopeampi toteuttamisaika näkyy positiivisena viivan alla, koska kaupungin rakentaman infrastruktuurin pääomakustannukset saadaan nopeammin katettua. Allianssimallissa on mahdollista vaikuttaa myös käytön ajan kustannuksiin. Palvelujen ja uusien ratkaisujen kehittäminen on olennainen osa kaupunkikehittämistä.

Liian moni lapsi kasvaa 10-20 vuotta keskeneräisessä kaupunginosassa työmaiden keskellä vailla lähipalveluja.

Allianssimalli ruokkii innovaatioita

Alueellisella allianssimallilla pystytään parantamaan rakentamisen tuottavuutta ja vähentämään rakentamisen aikaista hukkaa. Yksittäisten kohteiden lisäksi Suomeen on syntymässä uusi kaupunkikehittämisen toimintatapamalli, jonka myötä uusien älykkäiden ratkaisujen toteuttaminen yleistyy. Tämä vauhdittaa edelleen useiden toimialojen innovaatio- ja kehittämistoimintaa.

Kehitystyötä ohjaa asukkaiden ja asiakkaiden tarve entistä parempien ja kustannustehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi. Kansallisesti uutta palveluliiketoimintaa syntyy osaksi älykkäitä tuote- ja palveluratkaisuja. Onnistuneet toteutukset lisäävät Suomen mainetta merkittävien innovaatioiden toteuttajana sekä korkean teknologian hyödyntäjänä.

Uusi kaupunginosa pystyyn kolmessa vuodessa

Rohkaisevien kokemusten motivoimana A-Insinöörit on käynnistämässä Espooseen Suomen ensimmäistä kaupunginosa-allianssia, jonka tarkoituksena on rakentaa allianssimallilla 800 asukkaan uusi kaupunginosa taloineen ja infroineen kerralla valmiiksi kolmessa vuodessa!

Olemme mukana Älykäs kaupunki 2018 -tapahtumassa. Lue tulevaisuuden kaupunkikehityksestä lisää tapahtuman verkkosivuilta.

Menestys rakennetaan yhdessä!

Lue lisää: Allianssimalli rakentamisessa: 10 kysymystä ja vastausta

 

Kuvitus: Salla Lehtipuu