A-ins_Tower-Generator_hero_1920x1080
Asiantuntija-artikkelit

Näin Tower Generator vastaa moniin vaativan rakennesuunnittelun vaatimuksiin – 3 casea

Rakennesuunnittelutiimimme haastoi totutut tavat ja kehitti sovelluksen, joka tunnistaa rakennusmalleista parhaat eurojen, neliöiden, määrien ja hiilipäästöjen näkökulmista, kirjoittaa Petteri Karjalainen.

Rakennusprojektien kustannuksiin, aikatauluun ja läpiviemiseen vaikuttaa se, miten me suunnittelijat onnistumme ratkaisemaan rakennustekniset haasteet ja vaatimukset.

Esimerkiksi korkean rakentamisen kohteissa kasvavien tuulikuormien ja muiden voimien lisäksi täytyy miettiä tilojen sujuvaa ja toiminnallisesti tehokasta käyttöä, materiaalien ja kustannusten optimointia, rakennuksen mahdollisimman pitkää elinkaarta, hiilijalanjälkeä sekä työmaatekniikkaa. Vain joitakin mainitakseni.

Tower Generator on A-Insinöörien erityisesti korkeaan rakentamiseen kehittämä datalähtöisen suunnittelun sovellus, jolla voimme analysoida lukuisia vaihtoehtoisia runkoratkaisuja ja rakennuskonsepteja.

Automatiikkaa ja algoritmeja hyödyntäen muodostamme erilaisia laskenta- ja tietomalleja, joiden avulla voimme vertailla eri parametrien vaikutusta rakennettavaan kokonaisuuteen.

Suurimmat hyödyt vaihtoehtojen tehokkaasta vertailusta ovat poimittavissa hankkeiden kehitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Tätä nykyä Tower Generator tehostaa myös hiilijalanjälkilaskentaa: sovelluksen avulla voidaan esimerkiksi laskea hiilipäästöt eri materiaalimäärille.

Tower Generator on ollut käytössä yli 50 suunnittelukohteessamme. Tässä kolme erilaista case-esimerkkiä, joissa Tower Generator on siivittänyt hankkeen suunnittelua ja auttanut hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Case 1. 22-kerroksinen VR-torni Tampereella

Miten saada korkea rakennus pysymään pystyssä ilman, että se huojuu tuulessa? Tampereen ytimeen, Rautatieaseman kupeeseen suunnitteilla oleva hybriditornitalo VR-torni on poikkeuksellisen vaativa suunnittelukohde. 22-kerroksisen rakennuksen eri kerroksissa on niin asuntoja, liiketiloja kuin pysäköintitilaakin.

A-Ins_Tower-Generator_VR_mallinnoksia-700x415

Tower Generatorin avulla luotiin VR-tornin hankekehitysvaiheessa useita vertailtavia rakennusmalleja ja etsittiin niiden väliltä paras ratkaisu.

Ahtaalle tontille rakennettavan tornitalon hoikkuus asetti jo omalta osaltaan haasteita suunnittelulle. Myös kerrosten vaihtuvat käyttötarkoitukset haastoivat suunnittelijamme pohtimaan, miten esimerkiksi kuormat saadaan siirrettyä sujuvasti ylhäältä alas perustuksille.

Automaation avulla työskentelimme tehokkaammin ja havainnolliset visualisoinnit konkretisoivat keskusteluja erilaisista vaihtoehdoista hankkeen osapuolten kesken. Yhdessä löysimme variaatioiden väliltä teknillisesti ja taloudellisesti parhaat, ja toteutuskelpoiset rakenneratkaisut.

Case 2. Tampereen Kanavasillan ja Herrainrinteen kerrostalot

Tower Generator on ollut käytössä monien asuinkerrostalojen suunnittelussa, mm. Tampereen Kanavasillan ja Herrainrinteen kerrostalokohteissa.A-Ins_asuinkerrostalot_gif_700x697Tower Generatorilla on mahdollista tuottaa tietoa esimerkiksi perustuksiin tarvittavien paalujen ja rungon elementtirakenteiden määrästä.

Kun rakennuksissa on paljon asuinkerroksia ja alla olevan maaperän kantavuus on huono, rungon laskenta on haastavaa. Asuinrakentamisen hankkeissa aikataulu on usein tiukka ja lisäksi suunnittelussa korostuu kustannustehokkaiden standardiratkaisujen käyttö.

Tower Generatorin avulla analysoimme tehokkaasti rungon toteuttamiskelpoisuutta ja tuotamme tietoa esimerkiksi perustuksiin tarvittavien paalujen ja rungon elementtirakenteiden määrästä.

Case 3. Sylinterimäinen satamaparkkitalo Helsingin Jätkäsaaressa

Helmikuussa 2021 Helsingin Jätkäsaareen avautuneessa Länsisataman Satamaparkkitalossa on autoilijoille kahdeksassa kerroksessa 700 pysäköintipaikkaa. Parkkitaloa käyttävät laivamatkustajien lisäksi alueen yritykset, asukkaat ja vierailevat autoilijat.

A-ins_Satamaparkkitalo_YIT_700x830

Satamaparkkitalossa täyttömaa, tuuliset olosuhteet ja näyttävä sylinterin muotoinen runko haastoivat A-Insinöörien rakenne- ja geosuunnittelijoita. Arkkitehtisuunnittelu on AW2 Arkkitehtien. Valokuva: YIT

Vastasimme sylinterin muotoisen pysäköintitalon rakennesuunnittelusta. Erikoinen muoto haastoi perinteistä mallinnusta ja rungon analysointia. Vaatimuskerrointa lisäsivät satama-alueen haastavalle täyttömaalle sijoittuva tontti ja sijainti merenrannassa, jossa käy kova tuuli.

Tavoitteena oli löytää vaihtoehtojen joukosta toimiva parkkitila, jossa ajaminen ja pysäköinti olisi mahdollisimman sujuvaa. Tunnistimme yhdessä hankeosapuolien kanssa geometrian, jossa paikoitustila on myös taloudellisesti mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

Tutkimme Tower Generatorilla vaihtoehtoisia runkoratkaisuja ja löysimme ratkaisun, joka oli materiaalimääriltään ja siten rakennuskustannuksiltaan muihin tavoitteisiin nähden optimaalisin. Lue lisää: Paras runkoratkaisu hahmottuu algoritmien avulla

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta!

LATAA MATERIAALIT

Kirjoittaja Petteri Karjalainen toimii A-Insinööreissä algoritmiavusteisen rakennesuunnittelun teknologiavastaavana, ja toivoo avoimen yhteistyön lisääntymistä rakennushankkeissa yli yritys- ja toimialarajojen.

KIRJOITTAJA

Petteri Karjalainen
Petteri Karjalainen

rakennesuunnittelija
+358 40 7112 931
petteri.karjalainen@ains.fi
rakennesuunnittelu

 

"Tower Generator tehostaa myös hiilijalanjälkilaskentaa: sovelluksen avulla voidaan esimerkiksi laskea hiilipäästöt eri materiaalimäärille."

Petteri Karjalainen,
rakennesuunnittelija
A-Insinöörit

 

MIKÄ TOWER GENERATOR?

  • A-Insinöörien kehittämä, automatiikkaan ja tehokkaaseen lähtötietojen hyödyntämiseen nojaava sovellus.
  • Auttaa analysoimaan ja vertailemaan erilaisia 1) rakenneratkaisuja ja 2) kokonaisia rakennuksia.
  • Mahdollistaa tehokkaan vaihtoehtojen vertailun ja moniin samanaikaisiin tavoitteisiin vastaamisen.
  • Kaikkiin hankevaiheisiin – suurimmat hyödyt saavutettavissa hankekehityksessä ja -suunnittelussa.
  • Kaikenlaisiin kohteisiin – erityisesti laajoihin ja korkeisiin rakennuksiin.

     

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys

LATAA MATERIAALIT