VR:n Oulun varikkohallit ovat LEAN-tuotantoajattelun mukaisesti täysin avoimia tiloja, joiden keskellä ei ole ainuttakaan tukirakennetta tai pilaria. Yli 300 metriä pitkässä junahallissa ja 100 metriä pitkässä huoltohallissa junien huoltaminen on sujuvaa jokaiselle junatyypille yksilöityjen huoltotasojen ja täysin esteettömästi toimivien nostureiden ansiosta.

Varikkohalleja kannattelevat A-Insinöörien suunnittelemat kaksi metriä korkeat palkit. Niiden ansiosta halleissa ei ole ollenkaan näkyviä tukirakenteita. – Alkuvaiheessa ratkaisu kustansi hieman enemmän, mutta maksaa itsensä ihan varmasti takaisin, sillä pystymme nyt ottamaan täysipainoisesti käyttöön LEAN tuotantotekniikat, joita nimitetään VR:llä Sujuvaksi tuotannoksi, VR Yhtymän projektipäällikkö Jussi Kivikoura kertoo.

Kattopalkkien lisäksi hallien kantavana rakenteena on käytetty anturoita ja maanpinnan lattiatason alla olevan matalan tekniikkatilan alapohjaa ja perustuksia. Perustuksia suunniteltaessa oli otettava huomioon myös junien huoltoon tarkoitettujen hallien erityisvaatimukset. – Junat ajavat hallirakennusten läpi, joten tavallisen hallin rakennesuunnittelusta poiketen poikittaissuuntainen jäykistys oli hoidettava Oulussa massa- ja kehärakenteilla, varikkohallien rakennesuunnittelusta vastannut A-Insinöörien suunnittelujohtaja Yrjö Lietzen kuvailee.

Avarat ja valoisat tilat mahdollistavat LEAN-ajattelun toteutumisen

Nykyaikaiset varikkohallit ovat helpottaneet VR:llä jokapäiväisen työn tekemistä. – Vanha varikko oli 50-luvulta. Tilat olivat ahtaat ja pimeät. Nyt meillä on täysin uudenaikainen varikko, joka on valoisa ja avara ja jossa on hyvä ilmanvaihto. Ihan mahtava paikkahan se on, Kivikoura kiittelee.

Tärkeimpänä uudistuksena Kivikoura pitää LEAN ajattelun toteutumista. – Varikon junahalliin voidaan esimerkiksi ajaa suoraan kaiken tyyppiset täyspitkät junat, jossa niille tehdään tarvittavat toimenpiteet, kuten siivotaan vaunut, täydennetään ravintolavaunu ja sulatetaan jäät. Tällaisen monikäyttöisyyden ansiosta pystymme toteuttamaan Sujuvaa tuotantoa nyt täysipainoisesti. Se on ainutlaatuista Suomessa, Euroopassa ja jopa koko maailmassa, Kivikoura hehkuttaa.

VR:n varikkohallien kulmakivet

  • Ainoa täysin LEAN-tuotantoajattelun mukaisesti rakennettu junien varikkohallikokonaisuus Suomessa.
  • Sisältää junahallin kaiken tyyppisten junien nopeiden huoltoimien tekemiselle, huoltohallin vaunujen ja vetureiden perustavanlaatuisemmalle huollolle, ajohallin dieselvetureille sekä toimisto- ja varastotilat.
  • Halleissa ei ole ainuttakaan tukipilaria, vaan kantavat rakenteet on integroitu perustuksiin ja kattopalkkeihin
  • Hallien ovet ovat huomattavan isot ja niiden läpi kulkee sähköjohtimet hallin sisälle.
  • Tavallisen hallin rakennussuunnittelusta poiketen Oulun hallien rakennesuunnittelussa oli huomioitava poikittaissuuntainen jäykistys rakennusten läpiajavien junien vuoksi.
  • Rakennesuunnitteluun vaikutti myös Oulun korkea pohjavesi: junaraiteiden alapuolella on normaalista kellaritilasta poiketen ainoastaan 1200 cm korkuinen tila, jossa junia voidaan huoltaa alhaaltapäin.

 

Myös näistä palveluista voi olla sinulle hyötyä: