Saarijärven keskustan uusi yleiskaava on ensimmäinen linjakas kokonaisnäkemys kaupungin maankäytön kehittämisestä. A-Insinöörien laatimassa kaavassa on ratkaistu vuosikymmeniä kaupungin päättäjiä pohdituttaneen, kaupungin lävitse kulkevan valtatie 13 kohtalo sekä mietitty, mihin tulevat asemakaavat laajennetaan. Lisäksi kaavassa on linjattu kaupallisten alueiden rajat suhteessa maakuntakaavaan. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2030.

Yksi yleiskaavan tärkeimmistä linjauksista liittyy valtatie 13:een. Asemakaavassa valtatielle on ollut kaksi paikkavarausta, mikä on hankaloittanut kaupunkisuunnittelua, sillä tien lopullinen sijoittuminen on ollut epävarmaa. Jatkossa valtatie 13 kulkee nykyisellä paikallaan Saarijärven keskustan läpi.

”Päätös on pitkän pähkäilyn tulosta. Yleiskaavan luonnosvaiheessa valtatie 13 vaihdettiin vielä pois keskustasta, mutta valtion rahoituspolitiikan muutokset aiheuttivat sen, että ehdotusvaiheessa tie siirrettiin takaisin nykyiselle sijainnilleen”, Saarijärven kaupungin kaavoitus- ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi kertoo.

Valtatien sijoittamisen suunnitteluun liittyi oleellisesti myös kaupungin kaupallisten alueiden määrittely. Kaupalliset aluerajoitukset määriteltiin maakuntakaavoituksen kanssa samanaikaisesti.

”Teimme kaupparakentamisen osalta yhteistyötä Keski-Suomen liiton kanssa. Näin yleiskaava ja maakuntakaava saatiin linjaan keskenään ja varmistimme, että meille tulee riittävästi kaupparakentamisvarausta”, Humppi toteaa.

"Kun on monta hiihtäjää nähnyt, niin A-Insinöörien projektinjohtaminen yllätti kivasti. Heillä oli kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä kehittämisajattelua ja strategista näkemystä."

Ulla-Maija Humppi, kaavoitus- ja aluearkkitehti

Saarijärven kaupunki

A-Insinöörien tekemisen taso yllätti tilaajan

Ulla-Maija Humppi on iloisesti yllättynyt A-Insinöörien tekemisen syvyydestä yleiskaavan osalta. ”Kun on monta hiihtäjää nähnyt, niin A-Insinöörien projektinjohtaminen yllätti kivasti. Heillä oli kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä kehittämisajattelua ja strategista näkemystä. Toisaalta he ymmärsivät tällaisen pienen maalaiskaupungin tarpeet”, Humppi kiittelee.

Humpin mukaan tekemisen korkea taso ja huolellisuus näkyivät myös kaavan teknisissä piirustuksissa.

”Jälki oli hyvää ja tehty teknisesti hyvin. Lisäksi A-Insinöörit kuuntelivat tarkkaan, mistä asioista ja maankäytön linjauksista sovimme yhdessä, ja siirsivät ne sitten sinne kartallekin. Heidän kanssaan oli kiva tehdä töitä”, Humppi jatkaa.

Erityisen hienona Humppi pitää sitä, että A-Insinöörit saivat kaupungin päättäjät innostumaan mukaan hankkeeseen.

”Päättäjät sitoutuivat A-Insinöörien tavoitepajassa pohtimaan Saarijärven keskustan tavoitteita ja tulevaisuutta. Se oli yksi hankkeen tärkeimmistä saavutuksista”, Humppi tiivistää.

Saarijärven yleiskaava

  • A-Insinöörien konsulttityönä Saarijärven kaupungille laatima yleiskaava
  • Työ aloitettu vuonna 2008. Kaava valmis keväällä 2015.
  • Suunnittelu käsittää Saarijärven kaupungin ydinkeskustan, Asemankannaksen ja keskustan mahdolliset laajentumisalueet.
  • Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1700 ha.
  • Erityisiä yleiskaavassa ratkaistuja asioita: valtatie 13 kohtalo, kaupallisten alueiden kehittäminen, täydennysrakentamisen lisääminen
  • Tärkeimmät saavutukset: kokonaisnäkemys Saarijärven keskustan kehittämisestä, valtatie 13: alueen liikenteelliset ratkaisut, päättäjien sitoutuminen hankkeeseen

Myös näistä palveluista voi olla sinulle hyötyä: