Helsingin Hakaniemen Säästöpankin rannassa sijaitsevan, veden päällä kelluvan Meripaviljongin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota merenpinnan vaihteluihin. A-Insinöörien suunnittelema vedenalainen aisarakenne mahdollistaa merenpinnan muutokset -0.9 metristä +2.5 metriin.

– Merenpohjaan on asennettu porapaalujen varaan teräsrakenteiset kehikot, jotka on valettu betonilla vedenalaisena valuna.  Teräskehikkoon kiinnittyy ponttonista teräsrakenteiset aisastot, jotka sallivat pystyliikkeet, mutta vain hieman sivuttaisliikettä. Rakennus ja sen rantapenkereeseen yhdistyvät käynti- ja huoltosillat pääsevät liikkumaan vedenpinnan vaihteluiden mukana vedenalaisten ankkurointilaatikoiden ja aisastojen ansiosta.

Merenpinnan liikkeet on otettu huomioon myös tekniikan suunnittelussa. – LVI-, sähkö- ja kaukolämpöputket sekä olut- ja virvoitusjuomahanat kulkevat Graniittilinnasta Meripaviljonkiin ensin maan alla ja sitten käyntisiltojen alla. Putkille ja hanoille suunniteltiin liikevarakaivo, jolloin myös niissä on joustovaraa tarvittavan merenpinnan liikkeen verran.

Teräsrakenne kannattelee Meripaviljonkia

Itse paviljonkirakennusta kannattelee teräksinen runko. – Rakennus ei ole pyöreä eikä neliskanttinen, vaan enemmänkin lumpeenmuotoinen. Vaikka sen teräsrakenteet ovat eri tasossa, ne yhtyvät silti pieneen keskiöympyrään. Se on vaatinut rakenteiden oikeanlaista sijoittamista ja yhteensovittamista sekä kuormien jakamista oikein. Ilman 3D mallinnusta lopputuloksesta ei olisi tullut näin hyvää.

Ravintolan lasijulkisivut vaativat rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän, sillä ne on suunniteltu ja asennettu yksilöllisesti rakennuskohteeseen. Rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän on toteuttanut Jarmo Leskelä A-Insinööreistä.

Ainutlaatuinen paviljonkirakennus toteutui luovalla ja rohkealla otteella

Ainutlaatuisuutensa ansiosta Meripaviljongin suunnittelu on edellyttänyt hankkeen eri osapuolilta uskallusta ja luovuutta. – Meripaviljongin kohdalla oli tärkeää, että mukana oli sellaisia suunnittelijoita, joilla oli luova ja ennakkoluuloton ote ratkaistaviin kysymyksiin, rakennuttajana toimineen Helsingin Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Bergholm sanoo.

Hän pitää A-Insinöörien rohkeaa panosta tärkeänä tekijänä rakennuksen onnistumisessa. – Meille vakuutettiin hankkeen alussa, että kelluvan rakennuksen on oltava symmetrinen, muuten se on mahdoton toteuttaa. A-Insinöörit olivat kuitenkin alusta lähtien sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan huolellisten tasapainolaskelmien avulla arkkitehdin suunnitelmat kyllä onnistuvat, hän jatkaa.

Vaikka Bergholm hieman kritisoikin suunnittelijoiden kommunikoinnin puutetta ravintolan kulkusiltojen kohdistuksen osalta, hän on kokonaisuuteen tyytyväinen. – Kaikki hankkeen osapuolet ovat ymmärtäneet olevansa mukana tekemässä jotain täysin ainutlaatuista. He ovat vastoinkäymisistä huolimatta pitäneet projektia uransa jännittävimpänä ja mielenkiintoisimpana, hän iloitsee.

Meripaviljonkihankkeen kulmakivet:

  • Arkkitehti Simo Freesen alun perin vuonna 2004 suunnittelema 400 m² kokoinen paviljonkirakennus, jonka rakennesuunnittelun A-Insinöörit on toteuttanut.
  • Ainut kelluva julkinen ravintolarakennus Helsingissä.
  • Rakennesuunnitteluun on vaikuttanut merkittävästi sään vaihtelut, kuten merenpinnan korkeuserot, tuuliolosuhteet ja jääkuorma. Merenpinnan vaihteluihin on varauduttu erityisillä vedenalaisilla aisastorakenteilla, tuuliolosuhteisiin vahvalla lasirakenteella ja jääkuormaan pitämällä rakennuksen ympäristö sulana ympäri vuoden.
  • Ponttonista ankkurointilaatikoihin liittyvät aisastot ja Graniittilinnasta ravintolaan vedetyn tekniikan liikevarakaivo mahdollistavat rakennuksen liikkumisen merenpinnan vaihteluiden mukaan.
  • Ravintolan pohjan suunnitteluun on otettu vaikutteita laivanrakentamisesta. Pohjan teräsrakenteiden ulkopinnan käsittely vastaa jäänmurtajien pohjan pintakäsittelyä. Pohjan suunnittelusta on vastannut laivanrakentamiseen erikoistunut Europlan Oy.
  • Ravintolan lasijulkisivujen rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän on toteuttanut Jarmo Leskelä A-Insinööreistä.