Vuoden 2019 asuntomessualue, Pioneeripuisto, on yksi Kouvolan kaupungin kärkihankkeista. A‑Insinöörien infrasuunnittelun asiantuntijat ovat mukana luomassa Pioneeripuistosta uutta ja vanhaa rakennuskantaa luontevasti yhdistelevän viihtyisän asuinalueen, jossa katu- ja vesihuoltorakenteet sovitetaan olemassa olevaan infraan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita vaalien.

Asuinalue rakentuu vanhalle idylliselle Korian varuskunta-alueelle. Suunnittelun haasteena oli sovittaa uusi rakentuva alue sekä teknisesti että tyyliltään ja tunnelmaltaan jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. A‑Insinöörien infrasuunnittelu vastasi asuntomessualueen liikenne-, katu-, vesihuolto- ja geosuunnittelusta ja suunnitteli myös yhden merkittävän siltakohteen alueelle.

”A-Insinöörien geosuunnittelun asiantuntijat ovat toteuttaneet maaperätutkimuksia ja antaneet lausuntoja, joiden pohjalta on syntynyt näkemys, miten asiat kannattaa järkevästi toteuttaa. Erityisesti alueen korkeuserot ja savinen maaperä on pitänyt ottaa infrasuunnittelussa huomioon”, kertoo rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg Kouvolan kaupungilta.

”Vesihuollon puolella kaupunki asetti ehdottoman edellytyksen, ettei ainutkaan kiinteistö joudu pumppaamaan jätevettä. Alueella oli pumppaamo jo valmiina, ja pumppaamon korkeusasema määräsi viemärin koron. Putket piti asentaa syvälle, jotta kaadot riittivät. Siksi kaivannoista etenkin lähellä pumppaamoa tuli todella syvät, ja järjestelmään tarvittiin myös järeät tuennat. Tässä tukeuduimme A-Insinöörien geosuunnitteluosaamiseen. Pystyin luottamaan siihen, että heidän suunnittelemansa tuennat ovat varmasti riittävät”, sanoo Mikko Tiainen, joka toimii suunnitteluinsinöörinä Kouvolan vedellä.

Uuden infran suunnittelussa ja toteutuksessa vaalittiin onnistuneesti alueen historiaa ja ominaisluonnetta. A‑Insinöörien silta- ja taitorakenneyksikön asiantuntijat laativat alueella sijaitsevan historiallisen terässillan korjaussuunnitelman.

Olemassa olevat kiinteistöt sanelivat pakkopisteitä korkeusmaailmaan. A-Insinöörien osaamisen avulla saatiin suunniteltua viemäriverkosto koko alueelle siten, että kaikki kiinteistöt pääsivät liittymään viettoviemäriin.

Mikko Tiainen

Kouvolan vesi

”Alueella on paljon asukkaita, jotka ovat olleet osa alueen historiaa jo pitkään. Esimerkiksi historiallisen sotasaalissillan kunnostus oli alueen vanhemmille asukkaille ja alan harrastajille merkittävä asia. Oli hienoa nähdä heidän ilmeensä ja jutella heidän kanssaan siltatyön valmistuttua”, Nyberg iloitsee.

Suunnitelmien toteutettavuus realisoituu työmaavaiheessa

A-Insinöörien laatimien suunnitelmien toimivuus testataan asuntomessualueen työmaavaiheessa. Suunnittelutyön voi sanoa onnistuneen, kun lopputuloksena on aikataulussa valmistuneet toteuttamiskelpoiset suunnitelmat, joilla saadaan rakennettua toimivat järjestelmät ilman suurempia työmaa-aikaisia muutostöitä.

”A-Insinöörien onnistunut suunnittelutyö näkyy työmaalla siinä, että vastaan tulee vähemmän kysymyksiä ja epäselviä kohtia, joita joutuu rakentamisen aikana ratkomaan. Rakentaminen on helpompaa ja nopeampaa, kun eteen ei tule odottamattomia yllätyksiä”, kertoo Antti Nyberg.

Suunnittelun onnistuminen mitataan myös kustannuspuolella, ja tässä infrahankkeessa on pysytty alkuperäisessä budjetissa. Maaperätutkimuksissa ilmeni tarvetta ylimääräiselle kaivantosuunnittelulle, mutta muita kustannuksia kasvattavia lisätöitä ei juurikaan ole tullut. Siitä tietää, että suunnitteluvaihe on sujunut hyvin.

Mikko Tiainen

Kouvolan vesi

Hyvä yhteishenki tuo puhtia tekemiseen

Puitesopimuksen aikana kehittynyt hyvä yhteistyö A‑Insinöörien ja Kouvolan kaupungin välillä on syventynyt aidoksi kumppanuudeksi.

”Itse arvostin yhteistyössä sitä, että he valmistautuivat kokouksiin huolella. Suunnittelukokouksissa heillä oli eri vaihtoehdot mietittyinä ja selkeästi esitettyinä, mikä helpotti päätöksentekoa. Myös sähköposteihin sai nopeasti vastauksen”, kertoo Mikko Tiainen yhteistyön helppoudesta.

”Voin luottavaisin mielin lähteä seuraaviin hankkeisiin A-Insinöörien kanssa, kun tiedän, että heiltä on tietotaitoa ja apua saatavilla”, Antti Nyberg korostaa.

Yhteistyömme on siitä erityistä, että väliltämme puuttuu perinteinen tilaaja-tuottaja-asetelma. Istumme kaikki samalla puolella pöytää, ja jos ongelmia tulee, ratkomme ne yhdessä. Me-henki on iso voimavara, jonka avulla asioita viedään tehokkaasti eteenpäin.

Antti Nyberg

Kouvolan kaupunki