Syksyllä 2015 käynnistynyt Laihian keskustan liikennejärjestelyjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen tähtäävä tiehanke on lajissaan täysin poikkeuksellinen: sen suunnitelmien tarkasteluun ja kommentointiin ei ole tarvittu lainkaan paperisia kuvia.

– Tilaajana Liikennevirasto vaati laajaa tietomallin hyödyntämistä. Esimerkiksi työmaakokouksissa käytössämme on ainoastaan digitaalisessa muodossa oleva tietomalli. – Se auttaa meitä urakoitsijana huomattavasti paremmin hahmottamaan, miten suunnitelmat asettuvat valmiiseen rakenteeseen. On hienoa olla mukana tällaisessa tekemisessä, Skanska Infra Oy:n suunnittelupäällikkö Sami Immonen kehuu.

Sami Immosen mukaan tietomallista on myös huomattavasti helpompi tarkastella olemassa olevien rakenteiden vaikutusta rakentamiseen kuin paperisesta suunnitelmasta.

– Esimerkiksi mutkikkaan nurkan raudoitus on lähes mahdotonta piirtää riittävän tarkasti ja kuvaavasti 2D-kuvina, siinä jää aina paljon suunniteltavaa toteutusvaiheeseen työmaalle, tietomallintamalla näin ei ole. Konkreettisimmin tämä näkyykin työmaalla, jossa ei tarvitse käyttää aikaa rakentamisen yksityiskohtien ratkaisemiseen vaan päästään nopeammin varsinaiseen rakentamiseen, tästä saadaan aika- ja kustannussäästöjä, Immonen jatkaa.

– Työmaiden digitalisoinnissa Skanska Infra on yksi Suomessa pisimmällä olevista urakoitsijoista. Koska tietomalli on ollut projektin eri osapuolilla käytössä eikä erillisiä paperikuvia ole tarvittu, ovat suunnittelijamme päässeet näyttämään kyntensä toden teolla. Mallintamalla tehdyt suunnitelmat ovat erityisen yksityiskohtaisia. Tässä hankkeessa tarkkuutta onkin tarvittu, koska siellä on ollut paikkoja, joita on ollut todella hankala suunnitella. Tietomallintamalla niihin on saatu riittävä tarkkuus ja varmuus toteutettavuudesta, kertoo A-Insinöörien infrasuunnittelun yksikönjohtaja Markus Ventola.

”A-Insinöörit on tehnyt suurimman osan suunnittelustaan tietomallintamalla jo pitkään, mutta nyt myös me urakoitsijana otimme saman tietomallin avuksemme”
– Sami Immonen, Skanska Infra Oy

Laihian tienhankkeessa on urakkamuotona käytössä ST-urakka eli suunnittele ja toteuta -urakka. Se vaatii erityisen avointa ja suoraa keskustelua hankkeeseen osallistuvien toimijoiden välillä. Mallintamalla tehty suunnittelu pystyy hyvin vastaamaan urakkamuodon haasteisiin. Työn tekemistä ja etenemistä on suunniteltu eri toimijoiden kanssa yhdessä, jolloin suunnitteluratkaisut ovat eläneet ja muuttuneet hanketta edistävään suuntaan ja kaikki muutokset on viety ketterästi malliin.

– Tällainen tapa vaatii suunnittelijoilta kärsivällisyyttä. Asetamme urakoitsijana ratkaisuille rajoja, jotta pystymme sovittamaan hankkeen meidän tuotantoomme järkevästi sopivaksi, Immonen kertoo.

Laihian tiehankkeessa rakennetaan noin kaksi kilometriä uutta valtatietä ja parannetaan nykyistä tietä noin 2,5 kilometrin matkalta. Lisäksi rakennetaan kolme eritasoliittymää, uusia ja aikaisempaa turvallisempia väyliä pyöräilijöille ja jalankulkijoille sekä noin kaksi kilometriä melusuojauksia ja yhteensä seitsemän siltaa. Jokaisella hankkeen kolmesta toimijasta on ollut käytössään samat suunnittelujärjestelmät, tieosuuksilla Tekla Civil sekä siltarakennuksessa Tekla Structures, ja rakennusvaiheita on arvioitu yhteisissä palavereissa. Suunnittelussa on ollut tavoitteena työn sujuvuus sekä mahdollisimman kustannustehokas laadukkaiden rakennusmenetelmien ja -materiaalivaihtoehtojen käyttöönotto.
”Iso hanke on aina oppimisprosessi. Tässä hankkeessa jokaisella on ollut mahdollisuus vaikuttaa hankkeen etenemiseen omalla erityisosaamisellaan joka vaiheessa. Se tuo tekemiseen tarkkuutta ja huomioi myös laadunvarmistus-elementin joka tasolla”.

 

Yhdessä rakentamassa menestystä: Liikennevirasto, Skanska Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Saavutukset: Perinteisessä tavassa olisi valittu rakennussuunnitelmaan yksi tapa toteuttaa, nyt yhdessä eri osapuolien kanssa on mietitty parhaat ratkaisut hankkeen kannalta. Tietomallintamisen mahdollisimman kokonaisvaltainen hyödyntäminen ja töiden sujuvuus on ollut kaikkien yhteinen visio, joka on säätänyt niin aikaa kuin rahaakin.

Rakennussuunnittelu on valmis ja se on sujunut hyvin. Suunnitteluprosessi on edennyt eri tavalla kuin aiemmin johtuen mallinnuksesta ja hyväksyttämisestä tilaajalla.

Sami Immonen, suunnittelupäällikkö

Skanska Infra Oy