Asiantuntevasti suunniteltuna avointen oppimisympäristöjen akustiikka tukee uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Samalla saadaan luoduksi miellyttävä työympäristö opettajille ja virikkeellinen oppimisympäristö koululaisille. Kalliolan ja Heinsuon koulut Hollolassa ovat ensimmäisiä avointen oppimisympäristöjen mallikouluja Suomessa. A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikkö suunnitteli koulujen akustiset kokonaisratkaisut ja oli samalla luomassa alalle kaivattuja suuntaviivoja avointen oppimisympäristöjen akustiikkasuunnitteluun.

Lemminkäinen Talo Oy (nykyisin YIT Talo Oy, YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyttyä) ja A-Insinöörit olivat tehneet laajalti yhteistyötä esimerkiksi rakennesuunnittelun ja geosuunnittelun puolella, mutta Hollolan koulujen elinkaarihanke oli kaksikon ensimmäinen akustiikkasuunnittelun yhteistyöprojekti. Koska vastaavia kouluja ei ollut Suomessa aiemmin juurikaan tehty, avointen oppimisympäristöjen akustisten ratkaisujen luomiseen ei ollut käytettävissä vakiintuneita suunnittelukäytäntöjä tai -ohjeita. Tämän hankkeen aikana A‑Insinöörien akustiikkasuunnittelijat perehtyivät asiaan perusteellisesti ja loivat suunnitteluratkaisut ja -menetelmät, joita voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa. Osaaminen toi matkan varrella mielenrauhan myös muille hankkeen osapuolille.

”Kun on kyse elinkaarihankkeesta, Lemminkäisellä palveluntuottajana on pitkä vastuu kiinteistön toimivuudesta ja käytettävyydestä, myös akustiikan osalta. Silloin laadulla on iso painoarvo hinnan lisäksi. A-Insinöörien kanssa työskennellessä huolemme siitä, pystymmekö rakentamaan akustisesti toimivat tilat, hälveni toteutuksen aikana. Sekä tilaaja että me Lemminkäisellä luotimme A-Insinöörien ammattitaitoon ja kykyyn määritellä, mikä jälkikaiunnan tai puheen erottelukyvyn taso on riittävä”, Lemminkäisen suunnittelujohtaja Matti Varstala kiittelee.

A-Insinöörien osaaminen näkyy siinä, että he ottivat aktiivisesti kantaa, mihin on järkevää panostaa ja missä taas pärjätään vähemmällä. He osasivat suhteuttaa tilaajan toiveet siihen, mikä on taloudellisesti järkevää toteuttaa.

Matti Varstala

Lemminkäinen Talo Oy

A-Insinöörit toi peiteäänijärjestelmän ensi kertaa kouluympäristöön

Kalliolan koulussa avoimet oppimisympäristöt ovat parin sadan neliön laajuisia, eli ne vastaavat kooltaan kolmea perinteistä luokkahuonetta ilman seiniä. Samassa tilassa pitää pystyä tarvittaessa puhumaan ryhmälle, mutta myös keskittymään rauhassa ryhmätöihin tai hiljaisiin tehtäviin.

”Käytännössä meidän piti saavuttaa hyvä puheenerotettavuus lähietäisyyksillä ajatellen tilannetta, jossa opettaja puhuu koko ryhmälleen. Suuremmilla etäisyyksillä suunnitteluratkaisuilla rajoitetaan keskittymistä häiritsevien äänten leviämistä ja kuuluvuutta”, A-Insinöörien akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen kertoo suunnittelun tavoitteista.

Tarvittavat akustiset ominaisuudet luotiin sijoittamalla tilaan runsaasti ääntä vaimentavia pintoja esimerkiksi kattoon ja lattiaan, jolloin äänen heijastuminen pintojen kautta väheni. Tilanjakajina käytettiin painavia verhoja ja ääntä vaimentavia kalusteita, kuten korkeita istuimia. Olennainen osa akustista kokonaisratkaisua oli peiteäänijärjestelmä, joka vähentää äänen häiritsevyyttä suurilla etäisyyksillä.

”Toimme ensi kertaa peiteäänen koulumaailmaan. Ensin luimme tutkimuskirjallisuutta ja sitten teimme avoimista oppimisympäristöistä huoneakustisen tietokonemallinnuksen, johon toimme pinnat ja kalusteet materiaaliominaisuuksineen. Seurasimme äänilähteestä lähetetyn äänen etenemistä tilassa ja tarkkailimme, miten se heijastuu ja vaimenee. Sitten lisäsimme peiteäänen malliin. Mallinnuksessa eri ratkaisujen tulokset saatiin todennetuiksi. Jossakin vaiheessa oli esimerkiksi kaavailtu, että avoimet tilat avautuisivat ruokalaan. Mallinnuksessa kuitenkin selvisi, että ruokalan puheensorina häiritsisi liikaa, joten vaihtoehto hylättiin”, Kylliäinen sanoo.

Nämä lapset ovat aiemmin opiskelleet käytäväkouluissa ja parakeissa, eli perinteisempien koulurakennusten puolella. Toteutimme syksyllä kyselyn 4.-6.-luokkalaisille, ja yli 90 % vastanneista ovat pitäneet uudenlaisista tiloista. Näin hyvät tulokset yllättivät meidätkin.

Aarne Ylipiha

perusopetuksen rehtori, Hollolan kunta

Opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat uusissa tiloissa

Lopputuloksena syntyi avoimen oppimisympäristön akustinen kokonaisratkaisu, jossa toteutettiin kaikki, mitä piti ja johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

”Akustisten vaatimuksien toteutumista mitattiin, ja ne todistetusti saavutettiin. Kun parannettavaa ilmeni, parannukset saatiin heti. Nyt meillä on koulussa erinäköisiä ja -kokoisia tiloja eri toimintoihin, joten pystymme toteuttamaan uuden oppimissuunnitelman tavoitteita. Seinät eivät rajoita tekemistä, vaan tilojen käytössä voidaan päästää mielikuvitus valloilleen. Jatkossa hiomme toimintaa eteenpäin, jotta pääsemme vielä paremmin hyödyntämään rakennuksen mahdollisuuksia”, rehtori Aarne Ylipiha suunnittelee.

Pyrimme valitsemaan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme toimia pitkäjänteisesti. A-Insinöörien akustiikkasuunnittelijat ovat toiminnallaan lunastaneet luottamuksemme, ja he ovat olleet monessa hankkeessamme mukana Hollolan hankkeen jälkeenkin.

Matti Varstala

Lemminkäinen Talo Oy